Show simple item record

dc.contributor.authorMidling, Kjell Øyvind
dc.contributor.authorEvensen, Tor Hatten
dc.contributor.authorHumborstad, Odd Børre
dc.contributor.authorOlsen, Stein Harris
dc.contributor.authorSvalheim, Ragnhild Aven
dc.contributor.authorSæther, Bjørn-Steinar
dc.date.accessioned2016-02-10T09:45:30Z
dc.date.accessioned2016-08-09T11:32:12Z
dc.date.available2016-02-10T09:45:30Z
dc.date.available2016-08-09T11:32:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNofima rapportserie. 9 p. Nofima AS, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398447
dc.description-
dc.description.abstractForprosjektet er et oppdrag fra FHF som hadde til hensikt å belyse bruken av not som redskap for fangst av torsk (og hyse) levende til fangstbasert akvakultur (FBA). Rapporten oppsummerer næring- og forskningserfaring med notfangst av torsk og hyse fra 1950-tallet og frem til i dag. Snurpenot og ringnot er skånsomme redskap, men torsk og hyse gjennomgår også her punktering av svømmeblæren før de når overflaten. I tillegg til å demonstrere redskapets egnethet ønsket man å bidra til at not kan benyttes (det er i dag forbudt) innenfor et regime med liberalisering og fritt redskapsvalg, særlig dersom FBA og økt verdiskaping var formålet for fangsten. Det viste seg svært vanskelig å få mange gode observasjoner og fangster, selv om innsatsen var stor i perioder (3-årig forskningsprosjekt, to fartøy med fullmakt til å fiske, forskningskvoter med mer). På basis av forsøkene og forprosjektet kan man konkludere med: • Bruk av ringnot kan gi viktige bidrag til Fangstbasert Akvakultur, kvalitetsmessig og volummessig • Det viste seg vanskelig å finne gode (og mange) nok registreringer av pelagisk torsk og hyse til at fartøyene kunne sette not. • Det synes enkelt å regulere seg bort fra potensielle skadevirkninger ved bruk av not på torsk og hyse (f.eks. fiske på gytefelt). • Et liberalisert fiske med not etter hyse og torsk vil ha sin største utfordring i redskapets manglende selektive egenskaper • Det anbefales at man fortsetter forsøkene i nær kontakt med dagens FBA-aktører på både flåte- og kjøpersiden.
dc.description.abstractThe project summarizes experiences and results in capturing cod and haddock for capture-based aquaculture (CBA) by purse-seine. Our recommendations are: • Purse-seine can become important for CBA in terms of improved quality, volume, value and welfare. • Demersal species like cod and haddock are rarely accessible for purse-seine. • With individual vessel-quotas a controlled fishery with purse-seine seems possible. • Purse-sein is a non-selective gear and by-catch of under-sizes fish may be a challenge if not utilizes in CBA?
dc.language.isonor
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=0B3z3JY0Sva9YtxQJD9xW7ptOkv%2f4KK5hGAj1nt1D4Y%3d&docid=2_11d1d686a298243ddb3be400beb7ab07f
dc.titleLevende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger
dc.title.alternativeRapport/Report 5/2016 – English summary
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-02-10T09:45:30Z
dc.identifier.cristin1334315
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 900806
dc.relation.projectNofima AS: 21259


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record