Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæther, Bjørn-Steinar
dc.contributor.authorNoble, Chris
dc.contributor.authorMidling, Kjell Øyvind
dc.contributor.authorTobiassen, Torbjørn
dc.contributor.authorAkse, Leif
dc.contributor.authorKoren, Christian
dc.contributor.authorHumborstad, Odd Børre
dc.date.accessioned2016-05-18T13:15:52Z
dc.date.accessioned2016-08-09T11:31:20Z
dc.date.available2016-05-18T13:15:52Z
dc.date.available2016-08-09T11:31:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNofima rapportserie. 32 p. Nofima AS, 2016
dc.identifier.isbn978-82-8296-374-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398445
dc.description-
dc.description.abstractRegelverket for levendelagring av villfanget fisk sier at fisken skal tilbys fôr dersom den står lagret ut over 4 uker, og at den kan lagres i ytterligere 8 uker uten at aktiviteten faller inn under regelverk for Fangstbasert akvakultur. Bakgrunnen for dette regelverket er i stor grad basert på erfaringer fra næringen, uten at man har gode systematiske undersøkelser som tar utgangspunkt i fiskens status og hvordan den påvirkes av perioden uten fôr. Næringen ønsker større fleksibilitet i regelverket med mulighet for lengre lagring uten at fisken tilbys fôr, gitt at dette ikke kompromitterer velferd eller kvalitet. Hovedmålsettingen med dette prosjektet var derfor å evaluere velferd og kvalitet hos villfanget torsk som ble lagret ut over 12 uker uten fôring. I tillegg var det en målsetting å se på hvordan kortere lagringstid påvirket kvalitet og vekttap hos kjønnsmoden fisk, samt hvor lenge man faktisk bør lagre villfanget torsk levende for å redusere blodfeil som følge av fangstskade. Hovedkonklusjonen fra prosjektet er at perioden villfanget torsk kan lagres uten tilgang til mat bør bestemmes ut i fra fiskens status heller enn å være et fast antall uker, og anbefalingen er at dette knyttes til fiskens leverindeks som ikke bør være lavere enn 3 %. Videre anbefales også en minimumsperiode fisken bør lagres for å redusere blodfeil i filet på 5-6 uker. For kjønnsmoden fisk kan dette være problematisk ettersom man må regne med et betydelig vekttap som følge av gyting.
dc.description.abstractLive storage of Cod (Gadus morhua L.) enables the industry to deliver fresh products out of season. The current regulations state that fish stored for longer than 4 weeks have to be offered feed, and if fed the fish can be stored alive for another 8 weeks. The industry wants regulations that allows for flexibility, and that, given that the fish welfare is not compromised or product quality is not negatively affected, fish can be stored alive for even longer periods than 12 weeks without access to food. The objective of this project was to evaluate how a starvation period up to 20 weeks affected animal welfare and flesh quality in Atlantic cod. The main conclusion from the project is that the period live captured cod can be stored alive without access to feed is limited by negative changes in fillet quality before animal welfare is impaired. Rather than using a fixed number of weeks, the period without feeding should be linked to body fat stores, measured as hepatosomatic index. This index should not be lower than 3 %.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=6EWgkUor588b9GnNs46SRIH5F4eIk6Z%2f3GKquSKBXMo%3d&docid=060c5b42904974da1bd70922775921054
dc.titleVelferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker
dc.title.alternativeRapport/Report 16/2016 – English summary
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-05-18T13:15:52Z
dc.identifier.cristin1356084
dc.relation.projectNofima AS: 10889
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 900956


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel