Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNaustvoll, Lars Johan
dc.contributor.authorNorli, Marit
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.contributor.authorWalday, Mats
dc.date.accessioned2015-05-15T12:47:55Z
dc.date.accessioned2016-01-22T14:06:28Z
dc.date.available2015-05-15T12:47:55Z
dc.date.available2016-01-22T14:06:28Z
dc.date.issued2015-04-27
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 89 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6553-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374605
dc.descriptionPublished with permission from NIVA, homepage: http://www.niva.nonb_NO
dc.description.abstractOvervåkingsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstand og tilførsler til området, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2013 samt presenterer undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2014. Jordbruk er største kilde for tilførsler av fosfor og nitrogen. Befolkning, industri og «natur» er omtrent like store når det gjelder fosfor. For nitrogen er industri den minste. Numedalslågen viser en økende trend for transport av nitrogen, mens Skiensvassdraget viser minkende trend. Vintertemperaturen i 2014 var omtrent på nivå med de senere årene, mens Skagerrak hadde relativt høy temperatur på våren. Temperaturen var godt over langtidsgjennomsnittet om sommeren og utover høsten. Moderate utskiftninger av bunnvann ble registrert i en rekke av sidefjordene i løpet av vinteren og våren, mens sidefjorder med grunne terskler som Iddefjorden ikke har hatt utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. Sommer og høst hadde forholdsvis høy biomasse av planteplankton, og minimumskonsentrasjon av oksygen i bunnvannet var lavere enn i 2013. Konsentrasjon av nitrogen om vinteren var stort sett som tidligere år. I tilknytning til perioder med avrenning og reduserte saltholdig-heter i overflaten om sommeren og høsten ble det registrert økning i nitrogen- og silikatkonsentrasjonen. Ved de indre og vestlige stasjonene var det korte perioder med innblanding av intermediært vann som resulterte i en økning i fosfatkonsentrasjonen. Tilførselen av næringssalter i sommerperioden resulterte i gode vekstbetingelser for planteplankton som igjen førte til økt sedimentasjon og forbruk av oksygen i bunnvannet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIVAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6818-2015
dc.subjectenvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkningnb_NO
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2014. Fagrapport.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-15T12:47:55Z
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Oceanography: 452nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497nb_NO
dc.source.pagenumber91 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1242689
dc.subject.keywordEutrofi / Eutrophication
dc.subject.keywordMarin / Marine
dc.subject.keywordOvervåking / Monitoring
dc.subject.keywordVannmasser / Water-masses


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel