• Effektar av luftkanonskyting på egg, larvar og yngel 

   Dalen, John (Rapport fra senter for marint miljø, Working paper, 1993)
   Hovudmålsetninga har vore å fremskaffe nye og supplerande kunnskaper for eit breiare fagleg grunnlag omkring skadeeffektar på egg, larvar og yngel frå seismisk arbeid med luftkanoner. Dette skal medverke til å styrke ...
  • Skadeeffekter på egg, larver og yngel fra seismiske undersøkelser. 

   Knutsen, Geir Magne; Dalen, John (Rapport/Notat Fysisk oseanografi, Working paper, 1985)
   For å finne ut om bruk av seismiske energikilder kan skade fisk, eksponerte vi egg, larver og yngel av torsk (Gadus morhua L.) med en liten luftkanon (Bolt 600B) og yngel med en stor luftkanon (Bolt 1500C) og med en vannkanon ...
  • Skremmeeffektar på fisk frå 3-dimensjonale seismiske undersøkjingar 

   Dalen, John; Raknes, Askjell (Rapport/Notat Fysisk oseanografi, Working paper, 1985)
   I tida 13-22 juni, 1984 blei det utført eit samarbeidstokt mellom eit seismisk fartøy og eit forskningsutrusta fiskefartøy i Nordsjøen i blokk 34/7 og tilgrensande naboblokker. Formålet var å klarleggja eventuelle ...