• Utvikler ny kilenot til makrellfiske 

      Saltskår, Jostein; Jørgensen, Terje (Havforskningsnytt, Research report, 2018)
      Om effektiviteten økes kan kilenot bli et alternativt redskap for den minste kystflåten i fisket etter makrell. I et forprosjekt har vi brukt videokamera og sonar for å studere adferd i fangstfasen og fått ny kunnskap for ...