• Alder og vekst hos de ulike artene av leppefisk i utbredelsesområdet 

   Skiftesvik, Anne Berit; Durif, Caroline M.F.; Bjelland, Reidun M. (Rapport fra Havforskningen;Nr. 3-2013, Working paper, 2013-01)
   De ulike leppefiskartene har forskjellige livshistorier. Bergnebb vokser seint, men ganske jevnt gjennom livet. De vil ha en alder på 4-5 år før de når fangbar størrelse på 11 cm som var instestørrelsen i 2012. Grønngylt ...
  • Artsfordeling og bestandsstørrelser for de ulike artene av leppefisk i de undersøkte områdene 

   Skiftesvik, Anne Berit; Durif, Caroline M.F.; Bjelland, Reidun M.; Browman, Howard I. (Rapport fra Havforskningen;Nr. 15 - 2012, Working paper, 2012-04)
   Sammensetningen av leppefiskarter er signifikant forskjellige mellom alle lokalitetene som ble undersøkt, også mellom lokaliteter som ligger nær hverandre. De dominerende artene var grønngylt og bergnebb alle steder foruten ...
  • Atypisk furunkulose - et sykdomsproblem hos leppefisk 

   Hjeltnes, Brit K. (Havforskningsnytt, Working paper, 1997)
  • Bestander og fangstkvalitet av leppefisk 

   Havforskningsinstituttet (Rapport fra Havforskningen;Nr. 3-2014, Working paper, 2014-01-31)
  • Biologisk avlusing fra kuriositet til anvendelse 

   Bjordal, Åsmund (Havforskningsnytt, Working paper, 1991)
  • Fangst av leppefisk - kort veiledning i praktisk fiske 

   Bjordal, Åsmund; Mikkelsen, Kent Olav (Havforskningsnytt, Working paper, 1993)
  • Fangst av leppefisk: Ruse gir like god overlevelse som teine 

   Jørgensen, Terje; Løkkeborg, Svein (Havforskningsnytt;Nr. 1 - 2012, Working paper, 2012)
   Leppefisk er viktig i oppdrettsnæringens lakselusebekjempelse. I 2010 ble det fanget ca. 10 millioner leppefisk til dette formålet. Det blir hevdet at teiner gir fisk av bedre kvalitet enn ruser, og enkelte oppdrettsselskaper ...
  • Fangst og bruk av leppefisk - innenfor bærekraftige rammer? 

   Mortensen, Stein H.; Skiftesvik, Anne Berit (Havforskningsnytt;Nr. 6 - 2011, Working paper, 2011)
   Bruk av leppfisk regnes som den eneste metoden for bekjempelse av lakselus som ikke har negative konsekvenser for miljøet. Bruken har økt kraftig de siste årene – i takt med problemene med lakselus. At lakselus enkelte steder ...
  • Habitat-undersøkelse (hummer og leppefisk) i Oslofjorden 

   Jørstad, Knut Eirik; Farestveit, Eva; Sundt, Rolf (Rapport fra senter for havbruk;1993 Nr. 13, Working paper, 1993-04)
  • Kan marine fiskearter få furunkulose? 

   Bergh, Øivind; Hjeltnes, Brit K. (Havforskningsnytt, Working paper, 1994)
  • Kunnskapsstatus leppefisk : Utfordringer i et økende fiskeri 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Nedreaas, Kjell Harald; Mortensen, Stein H.; Skiftesvik, Anne Berit; Agnalt, Ann-Lisbeth; Durif, Caroline M.F.; Harkestad, Lisbeth S.; Karlsbakk, Egil; Knutsen, Halvor; Thangstad, Trond; Jørstad, Knut Eirik; Bjordal, Åsmund; Gjøsæter, Jakob (Fisken og havet;7-2010, Research report, 2010-11-15)
   Over the past few years there has been a rapid increase in the use of wrasses as cleanerfish for sealice on salmon farms. During 2010, the landed catch of wrasse was 440 tons, more than twice the 2009 catch and nearly ten ...
  • Leppefisk 

   Espeland, Sigurd Heiberg (Conference object, 2010-08-27)
  • Leppefisk - tilgjengelighet og fangstmuligheter i perioden februar - juni. 

   Skog, Kjetil; Mikkelsen, Kent Olav; Bjordal, Åsmund (Fisken og havet, Research report, 1994)
   Anvendelse av leppefisk til biologisk avlusing av oppdrettslaks har vært sterkt økende de siste fem åra. 1 1992 ble det brukt nærmere 300.000 leppefisk til dette formålet, alt basert på fangst fra naturlige bestander. ...
  • Overlevevelse hos leppefisk (Labridae) effekt av redskap og ståtid 

   Palm, Anne Christine Utne; Jørgensen, Terje; Løkkeborg, Svein; Aasen, Asbjørn (Rapport fra Havforskningen;Nr. 7-2013, Working paper, 2013)
   Villfanget leppefisk brukes som lusespisere i oppdrettsnæringen, hvor de slippes ut i merdene sammen med laksen. Overlevelsen til leppefisken i merdene kan påvirkes av en rekke forhold, som for eksempel temperatur, ...
  • Overvintring av bergnebb (Ctenolabrus rupestvis) i lukkede teiner 

   Skog, Kjetil; Mikkelsen, Kent Olav; Bjordal, Åsmund (Fisken og havet, Research report, 1994)
   This report describes a pilot-study on overwintering of wrasse that had been used for delousing of salmon. Four groups of 50 goldsinny were kept in wrasse pots with blinded entrances, submerged to 2- 13 m depth. From ...
  • Sortering av leppefisk i høve til maskevidde 

   Bjordal, Åsmund; Mikkelsen, Kent Olav (Havforskningsnytt, Working paper, 1993)