• Tallrikhetsmåling - innsats og pålitelighet 

      Nakken, Odd (Fisken og havet, Research report, 1996)
      Hvordan avhenger presisjonen i tallrikhetsanslagene fra tokt av selve toktinnsatsen; i.e. av utseilt distanse og antall trålstasjoner eller fartøydøgn? Spørsmålet er belyst med eksempler fra litteraturen og fra vintertoktene ...