Now showing items 21-31 of 31

  • Metodeutvikling for overvåkning og telling av lakselus på viltlevende laksefisk : Ekstrainnsats i 2010 med midler fra FKD 

   Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Asplin, Lars; Skilbrei, Ove; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Boxaspen, Karin (Rapport fra Havforskningen;Nr. 8-2011, Working paper, 2011-05)
  • Miljøeffektar av havbruk 

   Boxaspen, Karin; Skaala, Øystein; Ervik, Arne (Havforskningsnytt, Working paper, 2003)
  • Modelled distribution of salmon lice in a Norwegian fjord 

   Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Sandvik, Anne Dagrun (ICES CM documents, Working paper, 2004)
   Salmon lice is a huge problem for both wild and farmed salmonid fish in fjords. An assessment of salmon lice in a fjord system will bring forward the knowledge of wild salmonid fish stocks and help manage salmonid fish ...
  • Nedsenkede lys i merdene kan gi mindre lus 

   Boxaspen, Karin (Havforskningsnytt, Working paper, 2001)
  • Pyretrum : et naturlig insekticid og mulig middel mot lakselus 

   Boxaspen, Karin (Fisken og havet, Research report, 1990)
   Pyrethrum is the name of a petroleum extract from the flower of the chrysanthemum Chrysanthemum cinerariaefolium. This extract has been used commercially by the industrialised world as an insecticide for more than 150 ...
  • Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett [2010] 

   Taranger, Geir Lasse; Boxaspen, Karin; Madhun, Abdullah Sami; Svåsand, Terje (Fisken og havet, særnummer;3-2010, Research report, 2011-01-13)
   Havforskningsinstituttet har på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet foretatt en innledende risikovurdering av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett. Denne vurderingen har tatt utgangspunkt i de overordnede målene ...
  • Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett [2011] 

   Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Madhun, Abdullah Sami; Boxaspen, Karin (Fisken og havet, særnummer;3-2011, Research report, 2011-09-30)
   Havforskningsinstituttet har på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data fra 2010 og 2011. Vurderingen tar utgangspunkt ...
  • Risikovurdering av miljøvirkninger av fiskeoppdrett - Til Fiskeridirektoratet per september 2012 

   Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Heino, Mikko; Skilbrei, Ove; Skaala, Øystein; Wennevik, Vidar; Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Bannister, Raymond; Boxaspen, Karin (Rapport fra Havforskningen;Nr. 26 - 2012, Working paper, 2012)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

   Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
   Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 

   Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Kvamme, Bjørn Olav; Kristiansen, Tore; Boxaspen, Karin (Fisken og Havet, særnummer;2-2014, Research report, 2014-01-23)
   Havforskningsinstituttet har publisert risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett i 2011, 2012 og 2013 basert på bestillinger fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og etter dialog med Fiskeridirektoratet, ...
  • Sluttrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2011 

   Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Kålås, Steinar; Barlaup, Bjørn T.; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 19-2011, Working paper, 2011-12)