• Toktrapport [6/9 - 1/10, 1983] 

      Randa, Kjell; Smedstad, Odd M.; Godø, Olav Rune ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];, Working paper, 1984-05-10)