Show simple item record

dc.contributor.authorDuinker, Arne
dc.contributor.authorLunestad, Bjørn Tore
dc.contributor.authorRoiha, Irja Sunde
dc.contributor.authorMåge, Amund
dc.date.accessioned2022-10-04T08:19:37Z
dc.date.available2022-10-04T08:19:37Z
dc.date.created2022-10-03T14:29:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3023508
dc.description.abstractI den mikrobiologiske delen av tilsynsprogrammet for skjell, tok Mattilsynet i 2013 ut i alt 305 prøver fordelt gjennom hele året. Av disse var 245 prøver av blåskjell (Mytilus edulis), 33 av kamskjell (Pecten maximus) og 27 av østers (Ostrea edulis). Prøvene ble sendt til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter instruks utarbeidet av Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat. Ved NIFES ble prøvene analysert for E. coli og 48 av prøvene ble også undersøkt med hensyn på Salmonella. Antall E. coli ble bestemt ved en flerrørs fortynningsmetodikk (MPN) i henhold til EUs referansemetode (Donovans metode, ISO ). Prøvene ble analysert med hensyn på forekomst av Salmonella ved hjelp av en automatisert immunologisk metodikk (ELFA, Vidas Salmonella). Innholdet av E. coli var 230/100 g i 270 (88 %) av de 305 prøvene som ble undersøkt, og kom dermed under EUs grenseverdi for klassifisering av dyrkingslokaliteter til såkalte A-områder. De øvrige 35 prøvene (12 %) hadde innhold av E. coli over 230/100 g. Høyeste avleste konsentrasjoner av E. coli for blåskjell var på /100 g, for kamskjell 490/100 g og for østers 790/100 g. Av prøvene som ble undersøkt med tanke på E. coli, var 49 fra sluttprodukter, og fordelte seg med 25 av kamskjell, 19 av blåskjell og fem av østers. Av disse hadde en prøve E. coli i konsentrasjoner over 230/100g. Dette var kamskjell tatt ut i Sør-Trøndelag, der påvist mengde var 330/100 g. Det ble ikke funnet salmonellabakterier i noen av de 48 undersøkte prøvene fra tilsynsprogrammet. I tillegg til prøver innsendt av Mattilsynet, ble det også gjennomført mikrobiologisk analyse av 106 prøver innsendt av næringen. Av disse var 93 prøver av blåskjell (Mytilus edulis), seks av kamskjell (Pecten maximus), en av østers (Ostrea edulis) og seks av teppeskjell (Tapes rhomboides). Innholdet av E. coli var 230/100 g i 82 av disse prøvene (77 %). De øvrige 24 prøvene (23 %) hadde innhold av E. coli over 230/100 g. Høyeste avleste konsentrasjoner av E. coli for blåskjell var på 9 200/100 g, 20/100 g for kamskjell, 790/100 g for østers og <20/100 g for teppeskjell.
dc.description.abstractNasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr 2013. Kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer
dc.language.isonob
dc.publisherNIFES
dc.titleNasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr 2013. Kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer
dc.title.alternativeNasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr 2013. Kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber47
dc.identifier.cristin2057944
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record