• Estimert luserelatert dødelighet hos postsmolt som vandrer ut fra norske lakseelver 2012-2017 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Harvey, Alison C.; Sandvik, Anne Dagrun; Wennevik, Vidar; Ådlandsvik, Bjørn; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;28-2018, Research report, 2018)
   På bestilling fra Mattilsynet har Havforskningsinstituttet estimert dødeligheten til utvandrende postsmolt av laks fra de over 400 lakseelvene i Norge i tidsrommet 2012-2017. Som bakgrunn for den estimerte dødeligheten ...
  • Evaluation of a national operational salmon lice monitoring system - from physics to fish 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Sandvik, Anne Dagrun; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Skardhamar, Jofrid; Ådlandsvik, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Norwegian government has decided that the aquaculture industry shall grow, provided that the growth is environmentally sustainable. Sustainability is scored based on the mortality of wild salmonids caused by the parasitic ...
  • Havbruk til havs – smittespredning 

   Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2019 - 58, Research report, 2019)
   Havforskningsinstituttets kombinasjon av strømmodell og partikkeltransportmodell er brukt til å studere smittespredning i forbindelse med mulig havbruk til havs. Det dreier seg om smitte fra havlokaliteter til land, ...
  • Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter 

   Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Albretsen, Jon; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Skardhamar, Jofrid; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;Nr. 12 - 2017, Research report, 2017)
  • Modelled salmon lice dispersion and infestation patterns in a sub-arctic fjord 

   Skardhamar, Jofrid; Albretsen, Jon; Sandvik, Anne Dagrun; Lien, Vidar Surén; Myksvoll, Mari Skuggedal; Johnsen, Ingrid Askeland; Asplin, Lars; Ådlandsvik, Bjørn; Halttunen, Elina; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Salmon lice infestation is a major challenge for the aquaculture industry in Norway, threatening wild salmonid populations and causing welfare problems for farmed salmon. Lice dispersion and infestation patterns are simulated ...
  • Modelling salmon lice copepodids along the Norwegian coast – comparing old and new particle tracking models 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Ådlandsvik, Bjørn; Albretsen, Jon; Skardhamar, Jofrid (Rapport fra havforskningen;39-2018, Research report, 2018)
  • OpenDrift v1.0: A generic framework for trajectory modelling 

   Dagestad, Knut-Frode; Röhrs, Johannes; Breivik, Øyvind; Ådlandsvik, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   OpenDrift is an open-source Python-based framework for Lagrangian particle modelling under development at the Norwegian Meteorological Institute with contributions from the wider scientific community. The framework is ...
  • Smittepress fra lakselus på vill laksefisk – estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet 

   Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Skardhamar, Jofrid; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ådlandsvik, Bjørn; Skogen, Morten D. (Rapport fra havforskningen;Nr. 13 - 2017, Research report, 2017)
  • Toward a model-based prediction system for salmon lice infestation pressure 

   Sandvik, Anne Dagrun; Bjørn, Pål Arne; Ådlandsvik, Bjørn; Asplin, Lars; Skardhamar, Jofrid; Johnsen, Ingrid Askeland; Myksvoll, Mari Skuggedal; Skogen, Morten D. (Journal article; Peer reviewed, 2016-09-08)
   High salmon lice density is a threat to wild and farmed salmonid fish in Norway. To assess and identify areas for high salmon lice infestation pressure, continuous monitoring is necessary. The national Norwegian salmon ...
  • Utvandring av virtuell postsmolt 2018/2019 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Sævik, Pål Næverlid; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2019 - 55, Research report, 2019)
   For å estimere belastninga vill atlantisk laks (Salmo salar) opplever grunna påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) frå oppdrettsanlegg i løpet av utvandringa som postsmolt, er det køyrt ein modell som fører virtuelle ...
  • Virtuell utvandring av postsmolt 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;Nr. 10 - 2017, Research report, 2017)