Show simple item record

dc.contributor.authorBoitsov, Stepan
dc.contributor.authorKlungsøyr, Jarle
dc.contributor.authorSværen, Ingrid
dc.date.accessioned2013-10-30T11:23:36Z
dc.date.available2013-10-30T11:23:36Z
dc.date.issued2013-09
dc.identifier.issn1893-4536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/117014
dc.description.abstractHavforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) og bromerte flammehemmere av type PBDE i sedimentkjerner fra 20 lokaliteter i MAREANO-området, innsamlet i 2012 i Nordland VI og på Mørebankene. Det er funnet lave nivåer hydrokarboner i overflatesedimentene på alle lokalitetene, tilsvarende Miljødirektoratets klasse I eller II for PAH16, med økning i nivåene av forbrenningsrelaterte PAH enkelte steder i nyere sedimentlag. Nivåene av PBDE i alle prøver fra åpent hav er meget lave og tilsvarer bakgrunnsnivåer for forbindelsene. Ved kysten av Møre er det funnet forhøyet nivå PBDE ved én stasjon hvor PBDE-forurensning også har vært påvist tidligere. Radiodatering med Pb-210 analyse og målinger av radioaktiv element Cs-137 ble utført på Institute of Marine Research has analysed hydrocarbons (PAH and THC) and brominated flame retardants of PBDE type in sediment cores from 20 locations in the MAREANO area, sampled in 2012 in Nordland VI and off the coast of Møre and Romsdal. Low levels of hydrocarbons are found in surface sediments at all the locations, corresponding to the Norwegian Environmental Agency’s class I or II for PAH16, with an increase in combustion-related PAH in modern sediment layers at some locations. The levels of PBDE in all samples from open sea areas were low and corresponded to background levels for these compounds. At one fjord station near the coast of Møre, increased levels of PBDE were found. PBDE contamination has previously been documented at the same station. Radiodating by Pb-210 analysis and measurements of the radioactive element Cs-137 were carried out at IMR in a selection of sediment. Havforskningsinstituttet i et utvalg av sedimentkjernene, og benyttes til fortolkning av de observerte nivåene av organiske miljøgifter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Havforskningen;Nr. 27-2013
dc.subjectsedimentsno_NO
dc.subjectsedimenterno_NO
dc.subjectorganic contaminantsno_NO
dc.subjectorganiske miljøgifterno_NO
dc.subjectradioactivityno_NO
dc.subjectradioaktivitetno_NO
dc.titleUndersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2012no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecotoxicology: 489no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Sedimentology: 456no_NO
dc.source.pagenumber80 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record