• Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 2 – Faglig sluttrapport 

      Kyllingstad, Lars Tandle; Haugen, Joakim; Tenningen, Maria; Breen, Michael (Research report, 2021)
      Prosjektet har hatt som hovedmål å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å forske på instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Vi har utviklet: et beslutningsstøttesystem ...