• Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Arbeidsrapport 2017-2018 

   Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Søvik, Guldborg; Grefsrud, Ellen Sofie; Ottesen, Dag (Rapport fra havforskningen;2019 - 14, Research report, 2019)
   Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetting med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene og ...
  • Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Sluttrapport 

   Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Søvik, Guldborg; Albretsen, Jon; Kleiven, Portia Joy Nillos; Zimmermann, Fabian; Grefsrud, Ellen Sofie; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Vie, Ola (Rapport fra havforskningen;2021 - 14, Research report, 2021)
   Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetningen med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene ...
  • Detection of growth zones in the eyestalk of the Antarctic krill Euphausia superba (Dana, 1852) (Euphausiacea) 

   Krafft, Bjørn Arne; Kvalsund, Merete; Søvik, Guldborg; Farestveit, Eva; Agnalt, Ann-Lisbeth (CCAMLR;WG-EMM-16/P02, Conference object, 2016)
  • Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020 

   Søvik, Guldborg; Dalpadado, Padmini; Falkenhaug, Tone; Sævik, Pål Næverlid; Jenssen, Maria; Larsen, Marita; Hannisdal, Rita; Rønning, Jon; Olsen, Siri Aaserud; Samuelsen, Ole Bent; Agnalt, Ann-Lisbeth; Thangstad, Trude Hauge; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Grøsvik, Bjørn Einar; Hatland, Siren; Bruvik, Aina; Tjensvoll, Tore; Couillard, Felicia Dawn; Korneliussen, Patrick-Andre (Rapport fra havforskningen;2021 - 3, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet begynte med en systematisk registrering av innrapporterte funn av strandet krill i 2014. Antall tilfeller var få fra 2014 til 2017, men økte kraftig i 2018 og har siden holdt seg på dette nivået. ...
  • En utredning for Mattilsynet for kunnskapsstøtte om anatomi og fysiologi hos tifotkreps med vekt på nervesystemet og velferd 

   van der Meeren, Gro; Woll, Astrid K.; Søvik, Guldborg (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2008-07)
  • Essay om fiskerier i Porsangerfjorden før og nå - et resultat av møter mellom fjordbrukere og forskere 

   Strand, Hans Kristian; Daleng, Jan; Eliassen, Tore; Follesø, Thor; Gjøsæter, Harald; Hansen, Hans Oliver; Hansen, Thomas; Johansen, Hartvig; Josefsen, Hedly; Larsen, Dagny; Martinsen, Terje; Nedreaas, Kjell Harald; Pedersen, Torstein; Skern-Mauritzen, Mette; Strand, Mette; Søvik, Guldborg; Zimmermann, Fabian (Rapport fra havforskningen;2020 - 41, Research report, 2020)
   Porsangerfjorden gikk fra å være en fiskerik fjord i første halvdelen av 1900-tallet, til en mye mer fiskefattig fjord i den andre halvdelen. Den fiskefattige tilstanden har vedvart fram til i dag. Den invaderende kongekrabben ...
  • Final report for the REDUS project - Reduced Uncertainty in Stock Assessment 

   Olsen, Erik Joel Steinar; Aanes, Sondre; Aldrin, Magne Tommy; Breivik, Olav Nikolai; Fuglebakk, Edvin; Goto, Daisuke; Handegard, Nils Olav; Hansen, Cecilie; Holmin, Arne Johannes; Howell, Daniel; Johnsen, Espen; Jourdain, Natoya; Korsbrekke, Knut; Ono, Kotaro; Otterå, Håkon Magne; Perryman, Holly Ann; Subbey, Samuel; Søvik, Guldborg; Umar, Ibrahim; Vatnehol, Sindre; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2021 - 16, Research report, 2021)
   The REDUS project (2016-2020) has been a strategic project at the Institute of Marine Research (IMR) aimed at quantifying and reducing the uncertainty in data-rich and age-structured stock assessments (e.g., cod, herring, ...
  • Genetic differentiation between inshore and offshore populations of northern shrimp (Pandalus borealis) 

   Hansen, Agneta; Westgaard, Jon-Ivar; Søvik, Guldborg; Hanebrekke, Tanja; Nilssen, Einar Magnus; Jorde, Per Erik; Albretsen, Jon; Johansen, Torild (Dataset, 2021-07-18)
   This is the dataset used in Hansen et al study " Genetic differentiation between inshore and offshore populations of northern shrimp (Pandalus borealis)", published in ICES Journal of Marine Science. File Contents F1 ...
  • Genetic differentiation between inshore and offshore populations of northern shrimp (Pandalus borealis) 

   Hansen, Agneta; Westgaard, Jon-Ivar; Søvik, Guldborg; Hanebrekke, Tanja Lexau; Nilssen, Einar Magnus; Jorde, Per Erik; Albretsen, Jon; Johansen, Torild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Many marine organisms have a permanent presence both inshore and offshore and spawn in multiple areas, yet their status as separate populations or stocks remain unclear. This is the situation for the northern shrimp (Pandalus ...
  • Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic 

   Kjesbu, Olav Sigurd; Sundby, Svein; Sandø, Anne Britt; Alix, Maud; Hjøllo, Solfrid Sætre; Tiedemann, Maik; Skern-Mauritzen, Mette; Junge, Claudia; Fossheim, Maria; Broms, Cecilie; Søvik, Guldborg; Zimmermann, Fabian; Nedreaas, Kjell Harald; Eriksen, Elena; Höffle, Hannes; Hjelset, Ann Merete; Kvamme, Cecilie; Reecht, Yves; Knutsen, Halvor; Aglen, Asgeir; Albert, Ole Thomas; Berg, Erik; Bogstad, Bjarte; Durif, Caroline; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Høines, Åge Sigurd; Hvingel, Carsten; Johannesen, Edda; Johnsen, Espen; Moland, Even; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nøttestad, Leif; Olsen, Erik Joel Steinar; Skaret, Georg; Skjæraasen, Jon Egil; Slotte, Aril; Staby, Arved; Stenevik, Erling Kåre; Stiansen, Jan Erik; Stiasny, Martina H.; Sundet, Jan Henry; Vikebø, Frode Bendiksen; Huse, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Impacts of climate change on ocean productivity sustaining world fisheries are predominantly negative but vary greatly among regions. We assessed how 39 fisheries resources—ranging from data-poor to data-rich stocks—in the ...
  • Historic landings of northern shrimp (Pandalus borealis) in Norway - Data per county for 1908-2021 

   Melaa, Katrine Wilhelmsen; Zimmermann, Fabian; Søvik, Guldborg; Thangstad, Trude Hauge (Rapport fra havforskningen;2022 - 24, Research report, 2022)
   Time series of landed catches are often the only data source available that encompasses most or all of a fishery’s history, providing important information for stock assessment and fisheries management. Although landings ...
  • Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet vedrørende søknad fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani om etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea 

   Søvik, Guldborg; Fosså, Jan Helge; Meier, Sonnich (Rapport fra Havforskningen;Nr. 25-2011, Working paper, 2011-12)
  • Inclusion of recreational fishing in data-limited stocks: a case study on Norway lobster (Nephrops norvegicus) in Norway 

   Zimmermann, Fabian; Kleiven, Alf Ring; Vik Ottesen, Merete; Søvik, Guldborg (Others, 2022)
   Recreational and semi-subsistence fisheries are challenging to monitor but can act as precursors of developments in commercial fisheries, contributing information in data-limited situations. We compared trends in commercial ...
  • Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden - Råd og kunnskapsbidrag fra Havforskningsinstituttet i forbindelse med vurdering av en eventuell åpning av direktefiske etter reker med bunntrål i Tana- og Porsangerfjorden 

   Søvik, Guldborg; Nedreaas, Kjell Harald; Zimmermann, Fabian; Husson, Berengere; Strand, Hans Kristian; Jørgensen, Lis Lindal; Strand, Mette; Thangstad, Trude Hauge; Hansen, Agneta; Båtevik, Thea; Albretsen, Jon; Staby, Arved (Rapport fra havforskningen;2020 - 39, Research report, 2020)
   Porsanger- og Tanafjorden har siden tidlig på 1970-tallet vært stengt for reketråling, men vurderes nå åpnet igjen. I den anledning ba Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet utarbeide en plan for kartlegging av ...
  • Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten 

   Zimmermann, Fabian; Jenssen, Maria; Nedreaas, Kjell Harald; Søvik, Guldborg; Hjelset, Ann Merete; Bakke, Snorre (Rapport fra havforskningen;2020 - 4, Research report, 2020)
   Taskekrabben (Cancer pagurus) er en viktig kommersiell krabbeart i Norge og finnes i betydelige mengder langs kysten helt nord til Troms med sporadisk forekomst til Nordkapp. Etter 2007 har de årlige landingene vært rundt ...
  • Kunnskapsoppbygging på LUR-ressurser 2009 : Taskekrabbe, sjøpølse, kongesnegl, kamskjell, hjerteskjell 

   Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Strand, Øivind; Sundet, Jan H.; Dahl, Einar (Rapport fra Havforskningen;Nr. 14-2010, Working paper, 2010-12)
  • Kunnskapsstatus rekefelt langs norskekysten - Bestilling fra Fiskeridirektoratet 

   Zimmermann, Fabian; Søvik, Guldborg; Thangstad, Trude Hauge (Rapport fra havforskningen;2019 - 15, Research report, 2019)
  • Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde 

   Husa, Vivian; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Kutti, Tina; Buhl-Mortensen, Pål; Søvik, Guldborg; Jensen, Gjertrud; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Skjoldal, Hein Rune (Rapport fra havforskningen;2020 - 30, Research report, 2020)
   Andfjorden marine verneområde er et stort område som strekker seg fra fjord til hav. Området har en variert topografi som gir levested for en stor variasjon av marine arter. Her finnes rekefelt og gyteområder for torsk, ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...