• Akustisk overvaking av seien sin vandring i Ryfylkebassenget 

   Otterå, Håkon; Skilbrei, Ove (Rapport fra Havforskningen;Nr. 14 - 2012, Working paper, 2012-04)
  • Comparative growth and survival of two genetic strains of Atlantic cod (Gadus morhua L.) reared through the early life stages in a marine pond in western Norway 

   Blom, Geir; Svåsand, Terje; Jørstad, Knut Eirik; Otterå, Håkon; Paulsen, Ole Ingar; Holm, Jens Christian (ICES CM Documents;1990/F:48, Working paper, 1990)
   The investigation was carried out in a marine pond in western Norway during spring and summer 1990. Two genetic defined strains of Atlantic cod (Gadus morhua L.) were used as broodstocks. A total of 11.1 x 10^6 cod larvae ...
  • Dangerously small : Size-dependent mortality of released cod 

   Kristiansen, Tore S.; Otterå, Håkon; Svåsand, Terje (Conference object, 1997-09-08)
  • Demonstration of maternal effects of Atlantic cod: Combining the use of unique mesocosm and novel molecular techniques – A new EU-project 

   Svåsand, Terje; Ajiad, Adnan Mosa; Dahle, Geir; Jakobsen, Tore; Kjesbu, Olav Sigurd; Moksness, Erlend; Otterå, Håkon; Solemdal, Per; Thorsen, Anders (ICES CM documents, Working paper, 2000)
   One of the effects of fishing is a reduction in average age and size in exploited fish stocks, leading to an increasing proportion of recruit spawners in the stock. Current management practice assumes equal viability of ...
  • Domestisering av marine arter 

   Jørstad, Knut Eirik; Otterå, Håkon; Nilsen, Frank; Norberg, Birgitta; Dahle, Geir; Karlsen, Ørjan; Skiftesvik, Anne Berit (Research report, 2002)
  • Er steril triploid torsk redninga for torskeoppdrett? 

   Otterå, Håkon; Thorsen, Anders; Taranger, Geir Lasse (Havforskningsnytt;Nr. 11 - 2011, Working paper, 2011)
   Oppdrett av torsk har dei siste åra møtt kraftig motvind på grunn av dårleg lønsemd og til dels dårleg omdøme grunna mykje røming. Samtidig har den biologiske føresetnaden for å lukkast med torskeoppdrett blitt betre år ...
  • Felthåndbok for overvåking av rømt oppdrettslaks 

   Aronsen, T.; Bakke, G.; Barlaup, Bjørn; Fiske, P.; Florø-Larsen, B.; Glover, Kevin A.; Hindar, K.; Næsje, T.F.; Otterå, Håkon; Skaala, Øystein; Skilbrei, Ove; Skoglund, H.; Sægrov, H.; Urdal, K.; Wennevik, Vidar (Rapport fra Havforskningen;16-2016, Working paper, 2016-04)
  • Hardangerfjorden - produksjon av laksefisk og effekter på de ville bestandene av laksefisk 

   Otterå, Håkon; Skilbrei, Ove; Skaala, Øystein; Boxaspen, Karin; Aure, Jan; Taranger, Geir Lasse; Ervik, Arne; Borgstrøm, Reidar (Fisken og havet, Research report, 2004)
   Wild populations of salmon and seatrout in the Hardanger Fjord show significant declines in recent years.The report also describes the hydrographical conditions and the aquaculture production of salmonids in the fjord. The ...
  • Havbeite med torsk i Hordaland : sluttrapport 

   Otterå, Håkon; Kristiansen, Tore S.; Svåsand, Terje; Borge, Asbjørn; Storaker, Arne; Pedersen, Jan Per; Paulsen, Ole Ingar; Nævdal, Gunnar; Thorkildsen, Solveig (Fisken og havet, Research report, 1997)
   Approximately 250,000 reared, juvenile cod have been released in the Øygarden area, western Norway, during the period 1991 to 1996. An additional 10,000 juveniles have been released at Sotra, and 45,000 at Heimarkspollen, ...
  • Intensiv oppdrett av torskelarvar (Gadus morhua L.) i posar 

   Otterå, Håkon (Master thesis, 1986)
  • Intensive production of cod fry at Austevoll. Final report. 

   Huse, Ingvar; Jensen, Per Anders; Opstad, Ingegjerd; Otterå, Håkon; Strand, Bernt (ICES CM Documents;1984/F:33, Working paper, 1984)
   The experiences of this final season of the intensive cod fry production experiment are summed up. The brood stock yielded 369 liters of cod eggs. The production experiment in plastic pens had very high survival, but ...
  • Kvalitet på sei ved oppdrettsanlegg – ein eksperimentell studie 

   Otterå, Håkon; Karlsen, Ørjan; Slinde, Erik; Olsen, Rolf Erik (Fisken og havet, Research report, 2008)
   Wild caught saithe were fed on commercial diets made for salmon or cod from October 2006 to June 2007. Several flesh quality measurements were made. Growth turned out to be very low for a part of the population, while ...
  • Measurements of condition and growth of cod larvae reared in mesocosms: individual variability as a function of environmental condition or genetic inheritance 

   Clemmesen, Catriona; Bühler, Vivian; Carvalho, Gary R.; Chase, R.; Evans, Geoffrey T.; Hauser, Lorenz; Hutchinson, William F.; Mempel, Helgi; Moksness, Erlend; Otterå, Håkon; Paulsen, Helge; Svåsand, Terje (ICES CM Documents;2001/V:8, Working paper, 2001)
   Size, dry weight and RNA/DNA measurements of 3876 cod larvae from 26 different families of recruit and repeat spawners reared in two mesocosms ( 2500m³ and 4400m³) under natural conditions were analysed. To be able to ...
  • Nye råstoff til fiskefôr: krill og annet plankton 

   Otterå, Håkon (Havforskningstema, Working paper, 2005)
  • Oppdrett av torsk 

   Otterå, Håkon (Havforskningstema, Working paper, 2001)
  • Produksjon av torskeyngel i Parisvatnet 

   Otterå, Håkon; Svåsand, Terje (Havforskningsnytt, Working paper, 1993)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

   Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
   Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...
  • Rømming av laks og regnbueørret - konsekvenser på ville bestander 

   Skilbrei, Ove; Skaala, Øystein; Taranger, Geir Lasse; Otterå, Håkon (Fisken og havet, Research report, 2003)
   It is the view of the Institute of Marine Research that escapements of farmed salmon and rainbow trout may represent a negative environmental effect on the wild salmon populations. The extent and significance must be ...
  • The use of genetic tagging to study interaction between farmed and wild atlantic cod stocks 

   Jørstad, Knut Eirik; van der Meeren, Terje; Dahle, Geir; Paulsen, Ole Ingar; Svåsand, Terje; Otterå, Håkon (ICES CM documents;2009/Q:12, Working paper, 2009)
   Escapement of farmed fish from the aquaculture is considered as a risk for negative genetic impacts on native gene pools. In order to investigate potential interbreeding between cultured and wild Atlantic cod, Gadus ...
  • Ti års produksjon av torskeyngel i Parisvatnet 

   Otterå, Håkon; Svåsand, Terje (Havforskningsnytt, Working paper, 1997)