• Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet 

   Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite ...
  • Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger 

   Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar (Research report, 2016)
   Forprosjektet er et oppdrag fra FHF som hadde til hensikt å belyse bruken av not som redskap for fangst av torsk (og hyse) levende til fangstbasert akvakultur (FBA). Rapporten oppsummerer næring- og forskningserfaring med ...
  • Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring 

   Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  • Pilot project for the short-time live storage of bluefin tuna — Trials onboard MS Vestbris 2023 

   Sistiaga, Manu; Pettersen, Hermann; Saltskår, Jostein; Breen, Michael; Humborstad, Odd Børre; Pena, Hector; Anders, Neil; Olsen, Stein Harris; Martinez-Peiro, Joaquin; Jensen, Tonje Kristin (Rapport fra havforskningen;2023 - 56, Research report, 2023)
   Norway was historically a major bluefin tuna (BFT) harvesting country. However, fishing for this species has experienced low profitability. One potential solution is short-term live-storage so that the market can be supplied ...
  • Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus) 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Olsen, Stein Harris; Midling, Kjell Øivind; Breen, Michael; Grimsbø, Endre; Johnsen, Helge K. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Wild haddock (Melanogrammus aeglefinus) of commercial size (0.8–2.49 kg, 45–60 cm) were swum to exhaustion in a large swim tunnel and then allowed to recuperate for 0, 3 or 6 h, to investigate the effects of exhaustive ...
  • Sequential codend improves quality of trawlcaught cod 

   Brinkhof, Jesse; Olsen, Stein Harris; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Trawl-caught fish are frequently associated with deteriorated catch quality. This study presents a new dual sequential codend concept with the aim of improving the quality of trawl-caught fish by minimizing the frequency ...