• Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018 

   Dahl, Lisbeth; Erdal, Edel; Kristoffersen, Marita Eide; Kjellevold, Marian; Kielland, Ellen; Aarum, Anne Kathrine Owren; Lande, Britt (Rapport fra havforskningen;2019 - 25, Research report, 2019)
   Helsedirektoratet lanserte i 2014 Tiltaksplan salt 2014-2018 med mål om å redusere saltinntaket i befolkningen i Norge. Ett av tiltakene i denne tiltaksplanen var å følge utviklingen i saltinnhold i ulike matvarekategorier. ...
  • New data on nutrient composition in large selection of commercially available seafood products and its impact on micronutrient intake 

   Aakre, Inger; Næss, Synnøve; Kjellevold, Marian; Markhus, Maria Wik; Alvheim, Anita Røyneberg; Dalane, Jorån Østerholt; Kielland, Ellen; Dahl, Lisbeth Jane (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background: Most foods, including seafood, undergo some sort of processing as an integrated part of the global food industry. The degree of processing depends on the type of product produced. Processed seafood products are ...