• Flow cytometric characterization and enumeration of Chrysochromulina polylepis during a bloom along the Norwegian coast 

   Børsheim, Knut Yngve; Harboe, Torstein; Johnsen, Torbjørn Martin; Norland, Svein; Nygaard, Kari (Journal article; Peer reviewed, 1989-06-22)
   Flow cytometry was used to count the concentration of the alga Chrysochromulina polylepis Manton & Parke during a bloom along the Western and Southern Norwegian coasts. Fresh samples could be counted without fixation ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1998 [Fagrådsrapport nr. 71] 

   Magnusson, Jan; Johnsen, Torbjørn Martin; Beyer, Fredrik; Gjøsæter, Jakob; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4058, Research report, 1999-06-01)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1998 var omtrent like bra som i 1996/1997, som var meget bra år sammenlignet med 1994 og 1995, hvor overløp og flom (1995) preget forholdene. Den milde vinteren var lite ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1999 [Fagrådsrapport nr. 77] 

   Magnusson, Jan; Johnsen, Torbjørn Martin; Gjøsæter, Jakob; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4246, Research report, 2000-06-01)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1999 var noe dårligere enn i 1998, men klart bedre enn i 1994/95, hvor den var påvirket av ekstra store overløp og storflom. Juni 1999 var relativt kald og nedbørrik. Intensive ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2000 [Fagrådsrapport nr. 85] 

   Magnusson, Jan; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Bokn, Tor; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Schram, Thomas A.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4387, Research report, 2001-06-01)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i fjordens vannmasser i år 2000. Fjordens dypvannsfornyelse og oksygenforhold beskrives og overflatevannets kvalitet sommeren 2000 blir bedømt ut fra siktedyp, ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2001 [Fagrådsrapport nr. 88] 

   Magnusson, Jan; Berge, Jon Arthur; Amundsen, Rita; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4584, Research report, 2002-10-16)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden i år 2001. Dypvannsfornyelsen var meget god den kalde vinteren 2001 og dette fikk positive følger for fjordens oksygenforhold og dyreliv. Det ble ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2002 [Fagrådsrapport nr. 91] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Bokn, Tor; Berge, Jon Arthur; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne (NIVA-rapport;OR-4693, Research report, 2003-06-11)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden hovedsakelig i 2002. Dypvannfornyelsen var beskjeden den milde vinteren 2001/2002. Dette medførte dårlige oksygenforhold sensommeren og tidlig høst, ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2003 [Fagrådsrapport nr. 95] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein (NIVA-rapport;OR-4845, Research report, 2004-05-05)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2003. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2004 [Fagrådsrapport nr. 97] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;OR-5024, Research report, 2005-05-30)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2004. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2005 [Fagrådsrapport nr. 99] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Ruus, Anders; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5242, Research report, 2006-07-15)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2005. Dypvannsfornyelsen var god i hele fjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden begynnelsen av 1980-tallet, mens det ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2006 [Fagrådsrapport nr. 100] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Bjerknes, Erik; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5441, Research report, 2007-05-28)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2006. Dypvannsfornyelsen var god i hele indre Oslofjord og oksygenforholdene var bra, untatt i Bærumsbassenget. Den organiske belastningen på ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2007 [Fagrådsrapport nr. 101] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Beylich, Bjørnar; Bjerkeng, Birger; Bjerknes, Erik; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Rønning, Ingeborg; Sørensen, Kai; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5637, Research report, 2008-06-01)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2007. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetekniske tiltak er blitt gjennomført, og ligger nå ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2008 [Fagrådsrapport nr. 104] 

   Berge, Jon Arthur; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Bjerkeng, Birger; Bjerknes, Erik; Gitmark, Janne Kim; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Nilsson, Hans C.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5814, Research report, 2009-06-04)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2008. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på ...
  • Prymnesium i Ryfylke 

   Martinussen, Ingrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R. (Fisken og havet, Research report, 1996)
   The toxic flagellate Prymnesium has bloomed raurrently in the Sandsfjord system since 1989. Obviously the blooms start in the two fjords Hylsfjorden and Lovrafjorden. Toxic water and algal cells are spread out of the ...
  • Seasonal variation in marine C:N:P stoichiometry: can the composition of seston explain stable Redfield ratios? 

   Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Naustvoll, L..J.; Johnsen, Torbjørn Martin; Bellerby, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Seston is suspended particulate organic matter, comprising a mixture of autotrophic, heterotrophic and detrital material. Despite variable proportions of these components, marine seston often exhibits relatively small ...
  • Utarbeidelse av et program for overvåkning av eutrofitilstand og- utvikling i norske kystfarvann basert på både tradisjonelle og høyteknologiske metoder 

   Ottersen, Geir; Aasen, Svein Erik; Aure, Jan; Danielssen, Didrik S.; Johnsen, Torbjørn Martin; Ostrowski, Marek; Skjoldal, Hein Rune; Svendsen, Einar; Søiland, Henrik; Sørensen, Kai; Tangen, Karl (Fisken og havet, Research report, 1998)
   This report describes methods for enhancement of the curent strategy for cutrophication surveillance through a case study of the Skagerrak region. As a basis for evaluation of different methods for monitoring ...