• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Aquaculture-derived trophic subsidy boosts populations of an ecosystem engineer 

   White, Camille; Bannister, Raymond; Dworjanyn, Simon; Husa, Vivian; Nichols, Peter D.; Dempster, Tim (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Environmental management of coastal aquaculture is focused on acute impacts of organic and nitrogenous wastes close to farms. However, the energy-rich trophic subsidy that aquaculture provides may create cascades with ...
  • Climatic and environmental factors influencing occurrence and distribution of macroalgae – a fjord gradient revisited 

   Sjøtun, Kjersti; Husa, Vivian; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  • Climatic and environmental factors influencing occurrence and distribution of macroalgae – a fjord gradient revisited 

   Sjøtun, Kjersti; Husa, Vivian; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun (Journal article; Peer reviewed, 2015-07-21)
   During the last decades, trends of increasing sea water temperatures and precipitation have been observed in the North Atlantic. Increasing sea water temperatures are expected to have strong effects on coastal benthic ...
  • Discrete water quality sampling at open-water aquaculture sites: limitations and strategies 

   Jansen, Henrice M; Reid, Gregor K; Bannister, Raymond; Husa, Vivian; Robinson, Shawn M.C.; Cooper, John Andrew; Quinton, Cheryl; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Effekter av fiskeri og havbruk på bunn og bunnfauna: Oppfølging og forslag til nye forvaltningstiltak 

   Buhl-Mortensen, Lene; Aglen, Asgeir; Breen, Michael; Buhl-Mortensen, Pål; Ervik, Arne; Husa, Vivian; Løkkeborg, Svein; Røttingen, Ingolf; Stockhausen, Hans Hagen (Fisken og Havet;2-2013, Research report, 2013-02-20)
   Rapporten gir en beskrivelse av fiskeredskaper brukt i norske fiskerier som berører bunn. Berørte områder og grad av eksponering beskrives i rapporten. Bunntrål etter fisk og reker er den redskapstypen som har størst effekt ...
  • Effekter av utslipp av oppdrettsfôr på svamp 

   Kutti, Tina; Krogness, Cathinka; Husa, Vivian (Rapport fra Havforskningen;1-2016, Working paper, 2016-01)
  • Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter 

   Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Agnalt, Ann-Lisbeth; Karlsen, Ørjan; Bannister, Raymond; Samuelsen, Ole B.; Grøsvik, Bjørn Einar (Rapport fra Havforskningen;8-2016, Working paper, 2016-04)
  • Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt HRM) analysis using a simple custom DNA preparation 

   Anglès d'Auriac, Marc; Le Gall, Line; Peña, Viviana; Hall-Spencer, Jason M.; Steneck, Robert S.; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Christie, Hartvig C; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Rinde, Eli (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Coralline algae form extensive maerl and rhodolith habitats that support a rich biodiversity. Calcium carbonate harvesting as well as trawling activities threatens this ecosystem. Eleven species were recorded so far as ...
  • Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt HRM) analysis using a simple custom DNA preparation 

   Anglès d'Auriac, Marc; Le Gall, Line; Peña, Viviana; Hall-Spencer, Jason M.; Steneck, Robert S.; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Christie, Hartvig C; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Rinde, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Coralline algae form extensive maerl and rhodolith habitats that support a rich biodiversity. Calcium carbonate harvesting as well as trawling activities threatens this ecosystem. Eleven species were recorded so far as ...
  • Hardangerfjorden under lupa; Interaksjonar mellom økosystem, akvakultur og bereevne og klimaendringar 

   Skaala, Øystein; Sjøtun, Kjersti; Husa, Vivian; Falkenhaug, Tone; Kvamme, Cecilie; Bjelland, Otte; Asplin, Lars; Buhl-Mortensen, Pål; Hansen, Pia Kupka; Ervik, Arne (Havforskningstema;Nr.1-2009, Working paper, 2009)
  • Historical changes in macroalgal communities in Hardangerfjord (Norway) 

   Husa, Vivian; Steen, Henning; Sjøtun, Kjersti (Journal article; Peer reviewed, 2013-10-15)
   Hardangerfjord is the second largest fjord in Norway and is situated on the southwest coast. During the last century the fjord has been influenced by a variety of anthropogenous activities such as industry, hydro-electrical ...
  • Historical changes in macroalgal communities in Hardangerfjord (Norway) 

   Husa, Vivian; Steen, Henning; Sjøtun, Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2014)
  • Historical changes in macroalgal communities in Hardangerfjorden 

   Husa, Vivian; Steen, Henning; Sjøtun, Kjersti (Conference object, 2012)
  • Kandidatområder for marint vern i Hordaland 

   Husa, Vivian; Kutti, Tina; Grefsrud, Ellen Sofie; Fosså, Jan Helge (Rapport fra Havforskningen;24-2015, Working paper, 2015)
   Marin flora og fauna i Korsfjorden er av Norges mest undersøkte på grunn av sin nærhet til blant annet Universitetet i Bergen. Siden 1955 har det foregått mange undersøkelser i Korsfjorden. Flere arter er kun kjent fra ...
  • Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland 

   Husa, Vivian; Heggøy, Erling; Sjøtun, Kjersti; Agnalt, Ann-Lisbeth; Johansen, Per-Otto; Glenner, Henrik; Hatlen, Kristin (DN-utredning;2-2012, Research report, 2012-03)
   The method Rapid Coastal Survey was applied in a pilot project in the county of Hordaland in autumn 2010. The abundance of 21 introduced target species was investigated in 32 marinas in the area. No new species to ...
  • Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland 

   Husa, Vivian; Heggøy, Erling; Agnalt, Ann-Lisbeth; Svensen, Rudolf; Rokkan-Iversen, Kriss; Alvestad, Tom (DN-utredning;3-2012, Research report, 2012-03)
   The method Rapid Coastal Survey was applied in 36 marinas in the county of Rogaland during five days in august 2010. 27 introduced species were targeted in this investigation. No new species to Norway was found, but ...
  • Kartlegging og overvåking av fremmede marine arter 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Botnen, Helge; Olenin, Sergej; Husa, Vivian; Jelmert, Anders (Fisken og havet, Research report, 2008)
   A simplified study on running Norwegian activity on mapping and monitoring of introduced marine species was made. A number of additional activities as well as how the overall activities can be coordinated to other running ...
  • Miljøkvalitet i Hardangerfjorden 

   Husa, Vivian; Kutti, Tina; Hansen, Pia Kupka; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Aure, Jan (Conference object, 2013-05-03)
  • Mortality and reduced photosynthetic performance in sugar kelp Saccharina latissima caused by the salmon-lice therapeutant hydrogen peroxide 

   Haugland, Barbro Taraldset; Rastrick, Samuel; Agnalt, Ann-Lisbeth; Husa, Vivian; Kutti, Tina; Samuelsen, Ole Bent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Sugar kelp Saccharina latissima is one of the dominating kelp species on sheltered sublittoral sites along the Norwegian coastline, providing important habitats and ecosystem services. In finfish aquaculture in Norway, ...