Now showing items 21-40 of 57

  • Historical changes in macroalgal communities in Hardangerfjorden 

   Husa, Vivian; Steen, Henning; Sjøtun, Kjersti (Conference object, 2012)
  • Kandidatområder for marint vern i Hordaland 

   Husa, Vivian; Kutti, Tina; Grefsrud, Ellen Sofie; Fosså, Jan Helge (Rapport fra Havforskningen;24-2015, Working paper, 2015)
   Marin flora og fauna i Korsfjorden er av Norges mest undersøkte på grunn av sin nærhet til blant annet Universitetet i Bergen. Siden 1955 har det foregått mange undersøkelser i Korsfjorden. Flere arter er kun kjent fra ...
  • Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland 

   Husa, Vivian; Heggøy, Erling; Sjøtun, Kjersti; Agnalt, Ann-Lisbeth; Johansen, Per-Otto; Glenner, Henrik; Hatlen, Kristin (DN-utredning;2-2012, Research report, 2012-03)
   The method Rapid Coastal Survey was applied in a pilot project in the county of Hordaland in autumn 2010. The abundance of 21 introduced target species was investigated in 32 marinas in the area. No new species to ...
  • Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland 

   Husa, Vivian; Heggøy, Erling; Agnalt, Ann-Lisbeth; Svensen, Rudolf; Rokkan-Iversen, Kriss; Alvestad, Tom (DN-utredning;3-2012, Research report, 2012-03)
   The method Rapid Coastal Survey was applied in 36 marinas in the county of Rogaland during five days in august 2010. 27 introduced species were targeted in this investigation. No new species to Norway was found, but ...
  • Kartlegging og overvåking av fremmede marine arter 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Botnen, Helge; Olenin, Sergej; Husa, Vivian; Jelmert, Anders (Fisken og havet, Research report, 2008)
   A simplified study on running Norwegian activity on mapping and monitoring of introduced marine species was made. A number of additional activities as well as how the overall activities can be coordinated to other running ...
  • Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Svåsand, Terje; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge (Fisken og havet;2020 - 6, Research report, 2020)
   Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig rapport for risikovurdering av miljøeffekter knyttet til norsk fiskeoppdrett. Frem til 2018 var risikorapporten både risikovurdering og kunnskapsstatus i ett. For å ...
  • Large-scale salmon farming in Norway impacts the epiphytic community of Laminaria hyperborea 

   Haugland, Barbro Taraldset; Armitage, Caroline S.; Kutti, Tina; Husa, Vivian; Skogen, Morten D.; Bekkby, Trine; Carvajalino-Fernandez, Marcos Antonio; Bannister, Raymond J; White, Camille Anna; Norderhaug, Kjell Magnus; Fredriksen, Stein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Large-scale finfish farms are increasingly located in dispersive hard-bottom environments where Laminaria hyperborea forests dominate; however, the interactions between farm effluents and kelp forests are poorly understood. ...
  • Lithothamnion (Hapalidiales, Rhodophyta) in the changing Arctic and Subarctic: DNA sequencing of type and recent specimens provides a systematics foundation 

   Peña, Viviana; Bélanger, David; Gagnon, Patrick; Richards, Joseph L.; Gall, Line Le; Hughey, Jeffery R.; Saunders, Gary W.; Lindstrom, Sandra C.; Rinde, Eli; Husa, Vivian; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Hall-Spencer, Jason M.; Steneck, Robert S.; Schoenrock, Kathryn M.; Gitmark, Janne Kim; Grefsrud, Ellen Sofie; Anglès d'Auriac, Marc; Legrand, Erwann; Grall, Jacques; Mumford, Thomas F.; Kamenos, Nicholas A.; Gabrielson, Paul W. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Coralline red algae in the non-geniculate genera Clathromorphum, Phymatolithon and Lithothamnion are important benthic ecosystem engineers in the photic zone of the Arctic and Subarctic. In these regions, the systematics ...
  • Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde 

   Husa, Vivian; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Kutti, Tina; Buhl-Mortensen, Pål; Søvik, Guldborg; Jensen, Gjertrud; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Skjoldal, Hein Rune (Rapport fra havforskningen;2020 - 30, Research report, 2020)
   Andfjorden marine verneområde er et stort område som strekker seg fra fjord til hav. Området har en variert topografi som gir levested for en stor variasjon av marine arter. Her finnes rekefelt og gyteområder for torsk, ...
  • Marint vern - Havforskningsinstituttets ekspertvurdering av utfordringer og status for arbeid med marint vern i Norge 

   Jørgensen, Lis Lindal; Moland, Even; Husa, Vivian; Kutti, Tina; Kleiven, Alf Ring; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2021 - 9, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet har satt sammen en ekspertgruppe for å levere en kort oversikt over instituttets utredninger og overvåking av faktiske og potensielle eksempler på marint vern. I denne rapporten tar vi utgangspunkt ...
  • Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge - Forslag til nasjonalt program 

   Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Fossøy, Frode; Grefsrud, Ellen Sofie; Hanssen, Frank Ole; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein (Rapport fra havforskningen;2022 - 10, Research report, 2022-04-28)
   Norge har i dag overvåkning av enkelte fremmede marine arter og en sporadisk generell kartlegging av forekomsten av slike arter langs deler av kysten. Det er derfor behov for en systematisk plan for kartlegging og overvåkning ...
  • Miljøkvalitet i Hardangerfjorden 

   Husa, Vivian; Kutti, Tina; Hansen, Pia Kupka; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Aure, Jan (Conference object, 2013-05-03)
  • Mortality and reduced photosynthetic performance in sugar kelp Saccharina latissima caused by the salmon-lice therapeutant hydrogen peroxide 

   Haugland, Barbro Taraldset; Rastrick, Samuel; Agnalt, Ann-Lisbeth; Husa, Vivian; Kutti, Tina; Samuelsen, Ole Bent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Sugar kelp Saccharina latissima is one of the dominating kelp species on sheltered sublittoral sites along the Norwegian coastline, providing important habitats and ecosystem services. In finfish aquaculture in Norway, ...
  • Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv 

   Torrissen, Ole; Hansen, Pia Kupka; Aure, Jan; Husa, Vivian; Andersen, Sissel; Strohmeier, Tore; Olsen, Rolf Erik (Rapport fra Havforskningen;21-2016, Working paper, 2016-06)
   English: This report gives an estimate of biological production based on dissolved nutrients and particulate organic matter from Norwegian aquaculture. It provides an estimate of the quantitative importance this has in ...
  • Påvirkningssoner ved oppdrettsanlegg 

   Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian (Havforskningsnytt;Nr. 14 - 2011, Working paper, 2011)
   Merdanlegg er åpne systemer der alt som tilføres merdene, og som ikke høstes, slippes ut i vannet. Utslippene består av en rekke ulike forbindelser, både oppløste og partikulære, slik som plantenæringsstoffer, spillfôr, ...
  • Quantification of eDNA to map the distribution of cold-water coral reefs 

   Kutti, Tina; Johnsen, Ingrid A.; Skaar, Katrine Sandnes; Ray, Jessica Louise; Husa, Vivian; Dahlgren, Thomas Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   An effective management of vulnerable marine ecosystems is dependent on thorough knowledge of their location. Multibeam bathymetric mapping and targeted remotely operated vehicle (ROV) surveys are currently used to map ...
  • Rapid Coastal Survey in Norwegian Waters 

   Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Svensen, Rudolf; Heggøy, Erling; Handå Bysveen, Ingrid; Holmern, Tomas; Rokkan-Iversen, Kriss; Steen, Henning; Jelmert, Anders; Farestvedt, Eva; Petersen, Helen (Conference object, 2012-09)
  • Reduced physiological performance in a free-living coralline alga induced by salmon faeces deposition 

   Legrand, Erwann; Kutti, Tina; Casal, Erika V. Gonzalez; Rastrick, Samuel; Andersen, Sissel; Husa, Vivian (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Maerl beds are formed by the accumulation of free-living coralline algae and have considerable ecological significance due to the high diversity of associated fauna and flora. The rapid expansion of the Atlantic salmon Salmo ...
  • Regional impact from fin-fish farming in an intensive production area (Hardangerfjord, Norway) 

   Husa, Vivian; Kutti, Tina; Ervik, Arne; Sjøtun, Kjersti; Hansen, Pia Kupka; Aure, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2013-10-15)
   The Hardangerfjord is one of the largest salmon-farming areas in Norway, with an annual production of approximately 70,000 metric tonnes. The regional impact of fin-fish farming in a fjord environment was studied during ...
  • Regional impact from fin-fish farming in an intensive production area (Hardangerfjord, Norway) 

   Husa, Vivian; Kutti, Tina; Ervik, Arne S; Sjøtun, Kjersti; Hansen, Pia Kupka; Aure, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2014)