• Hva bestemmer egenskaper og økologisk funksjon i ålegrasenger? 

   Christie, Hartvig; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Bekkby, Trine (Research report, 2014)
   Juni 2014 ble 27 ålegrasenger i Aust-Agder undersøkt for å analysere hvilke miljøfaktorer som bestemmer egenskaper som tetthet og høyde til ålegrasplanten i engene, og om enger med tett ålegrasvegetasjon er leveområde for ...
  • Kelp help - revitalizing the sugar kelp community 

   Moy, Frithjof E.; Christie, Hartvig; Steen, Henning; Bodvin, Torjan (Conference object, 2008-09-08)
  • Kystvann (bunn og pelagisk) 

   Oug, Eivind; Christie, Hartvig; Eikrem, Wenche; van der Meeren, Gro; Nilssen, Kjell Tormod; Lorentsen, Svein-Håkon (DN-utredning;3-2010, Chapter, 2010-09-23)
   Norge har en kystlinje på ca. 2500 km målt langs den såkalte grunnlinjen fra svenskegrensen til Grense Jakobselv. Grunnlinjen trekkes mellom ytterpunktene på landformasjoner som stikker opp over vannflaten. Målt langs land ...
  • Lea go vejolaš stáráid fas šaddadit? 

   Sunnset, Beate Hoddevik; Strand, Hans Kristian; Moy, Frithjof E.; Steen, Henning; Christie, Hartvig (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2010, Working paper, 2010)
   Poršáŋggus Finnmárkkus leat lihkostuvvan eret kálket gáranasruittuid, go geahččaladdanbáikkiin leat stárát fas šaddagoahtán. Guoličivggat orrot bures loaktimin ođđa stáráid gaskkas, ja dalle lea doaivva ahte stárráivuođa ...
  • A long-term perspective on the Chrysochromulina bloom on the Norwegian Skagerrak coast 1988: a catastrophe or an innocent incident? 

   Gjøsæter, Jakob; Lekve, Kyrre; Stenseth, Nils Christian; Leinaas, Hans Petter; Christie, Hartvig; Dahl, Einar; Danielssen, Didrik S.; Edvardsen, Bente; Olsgard, Frode; Paasche, Eystein (Journal article; Peer reviewed, 2000-11-22)
   The long-term effects of the 1988 algal bloom (Chrysochromulina polylepis Manton et Parke) along the Norwegian Skagerrak coast are evaluated and discussed on the basis of several monitoring programmes. Effects on individual ...
  • Mapping Biological Resources in the Coastal Zone: An Evaluation of Methods in a Pioneering Study from Norway 

   Knutsen, Jan Atle; Knutsen, Halvor; Rinde, Eli; Christie, Hartvig; Bodvin, Torjan (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   For many years, the planning and management 8 of terrestrial areas has been supported by a detailed 9 knowledge of the distribution of habitats and their associ- 10 ated species. However, the detailed mapping of biological ...
  • Overvaking av stortaregjenvekst og kråkebolleførekomster etter prøvetråling i Sør-Trøndelag 

   Sjøtun, Kjersti; Christie, Hartvig; Fosså, Jan Helge (Fisken og havet, Research report, 2001)
   Regrowth of kelp (Laminaria hyperborea) after a previous experimental harvesting, density of sea urchins, and density of kelp in unharvested areas were examined at 5 localities in the county of Sør-Trøndelag, Mid-Norway, ...
  • Ressursgrunnlag for taretråling og gjenvekst etter prøvetråling i Sør-Trøndelag 

   Sjøtun, Kjersti; Christie, Hartvig; Fosså, Jan Helge (Fisken og havet, Research report, 2000)
   Laminaria hyperborea dominates the kelp zone of the outer and most wave-exposed areas of Norway, and is harvested for the production of alginate in southwestern Norway. In 1997 the Directorate of Fisheries permitted ...
  • Seasonal Patterns of Sporophyte Growth, Fertility, Fouling, and Mortality of Saccharina latissima in Skagerrak, Norway: Implications for Forest Recovery 

   Andersen, Guri Sogn; Steen, Henning; Christie, Hartvig; Fredriksen, Stein; Moy, Frithjof E. (Journal article; Peer reviewed, 2011-07-10)
   On the Skagerrak coast the kelp Saccharina latissima has suffered severe stand reductions over the last decade, resulting in loss of important habitats. In the present study, healthy kelp plants were transplanted into four ...