• Effekter av bunntråling - Sammenstilling av kunnskap om bunnpåvirkning fra trål og snurrevad relevant for norske farvann 

   Løkkeborg, Svein; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Diesing, Markus; Gjøsæter, Harald; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hvingel, Carsten; Jørgensen, Lis Lindal; Moland, Even; Norderhaug, Kjell Magnus; Rastrick, Samuel (Rapport fra havforskningen;2023 - 1, Research report, 2023)
   Rapporten gir en sammenstilling av publisert kunnskap om hvordan bunnhabitater og bunndyr påvirkes (fysiske, kjemiske og biologiske effekter) av fiske med bunntrål og snurrevad. Det legges hovedvekt på påvirkninger fra ...
  • Innsamling av fisk ved u-båt vest av Fedje juli 2015 

   Furevik, Dag Mathias; Bakkeplass, Kjell Gunnar (Rapport fra havforskningen;22-2015, Research report, 2015)
  • Latitudinally distinct stocks of Atlantic cod face fundamentally different biophysical challenges under on-going climate change 

   Kjesbu, Olav Sigurd; Alix, Maud; Sandø, Anne Britt; Strand, Espen; Wright, Peter J.; Johns, David G.; Thorsen, Anders; Marshall, C. Tara; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Vikebø, Frode Bendiksen; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ottersen, Geir; Allan, Bridie Jean Marie; Fossheim, Maria; Stiansen, Jan Erik; Huse, Geir; Sundby, Svein (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The reproductive success of marine ectotherms is especially vulnerable in warming oceans due to alterations in adult physiology, as well as embryonic and larval survival prospects. These vital responses may, however, differ ...
  • Latitudinally distinct stocks of Atlantic cod face fundamentally different biophysical challenges under on-going climate change 

   Kjesbu, Olav Sigurd; Alix, Maud; Sandø, Anne Britt; Strand, Espen; Wright, Peter J.; Johns, David G.; Thorsen, Anders; Marshall, C. Tara; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Vikebø, Frode Bendiksen; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ottersen, Geir; Allan, Bridie Jean Marie; Fossheim, Maria; Stiansen, Jan Erik; Huse, Geir; Sundby, Svein (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The reproductive success of marine ectotherms is especially vulnerable in warming oceans due to alterations in adult physiology, as well as embryonic and larval survival prospects. These vital responses may, however, differ ...
  • Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde 

   Husa, Vivian; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Kutti, Tina; Buhl-Mortensen, Pål; Søvik, Guldborg; Jensen, Gjertrud; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Skjoldal, Hein Rune (Rapport fra havforskningen;2020 - 30, Research report, 2020)
   Andfjorden marine verneområde er et stort område som strekker seg fra fjord til hav. Området har en variert topografi som gir levested for en stor variasjon av marine arter. Her finnes rekefelt og gyteområder for torsk, ...
  • Report from a krill focused survey with RV Kronprins Haakon and land-based predator work in Antarctica during 2018/2019 

   Krafft, Bjørn Arne; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Berge, Terje; Biuw, Martin; Erices, Julio Alberto; Jones, Elizabeth Marie; Knutsen, Tor; Kubilius, Rokas; Kvalsund, Merete; Lindstrøm, Ulf; Macaulay, Gavin; Renner, Angelika; Rey, Alina; Søiland, Henrik; Wienerroither, Rupert; Ahonen, Heidi; Goto, Jade; Hoem, Nils; Huerta, Magdelena; Höfer, Juan; Iden, Oda; Jouanneau, William; Kruger, Lucas; Liholt, Håvard; Lowther, Andy; Makhado, Azwianewi B.; Mestre, Mireia; Narvestad, Audun; Oosthuisen, Chris; Rodrigues, Jose; Øyerhamn, Rune (Rapport fra havforskningen;2019 - 21, Research report, 2019)
   The primary objective for this krill research activity was twofold 1) to conduct a survey that provides updated estimates of the biomass and distribution of krill which are used in models to estimate sustainable yield in ...