• Resilience of dynamic coastal benthic ecosystems in response to large-scale finfish farming 

   Keeley, Nigel B.; Valdemarsen, Thomas; Woodcock, Skye; Holmer, Marianne; Husa, Vivian; Bannister, Raymond (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Global expansion of salmon aquaculture is contingent upon finding new, large-capacity farming locations that are, increasingly, situated in dispersive environments with atypical ecological characteristics. The capacity of ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Glover, Kevin; Grøsvik, Bjørn Einar; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S; Kvamme, Bjørn Olav; Mortensen, Stein; Samuelsen, Ole Bent; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Research report, 2018)
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Svåsand, Terje; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge (Fisken og Havet;2019 - 5, Research report, 2019)
   Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i merd i sjø. Akvakultur har et svært komplekst ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus - Kunnskapsstatus effekter av norsk fiskeoppdrett 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Glover, Kevin Alan; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Grøsvik, Bjørn Einar; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 7, Research report, 2021)
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Glover, Kevin Alan; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Grøsvik, Bjørn Einar; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 8, Research report, 2021)
   Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett – risikovurdering omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i settefiskanlegg og merd i sjø.
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Bjørn, Pål Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Solberg, Monica Favnebøe; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 13, Research report, 2022-05-04)
   Oppdrett i åpne merder gjør at smittestoffer fra oppdrettsanleggene vil kunne drive fra merdene og ut i miljøet. Lakselus som slippes fra hunnlus som sitter på oppdrettsfisk antas, i oppdrettsintensive områder, å være den ...
  • Risikovurdering av miljøvirkninger av fiskeoppdrett - Til Fiskeridirektoratet per september 2012 

   Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Heino, Mikko; Skilbrei, Ove; Skaala, Øystein; Wennevik, Vidar; Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Bannister, Raymond; Boxaspen, Karin (Rapport fra Havforskningen;Nr. 26 - 2012, Working paper, 2012)
  • Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming 

   Taranger, Geir Lasse; Karlsen, Ørjan; Bannister, Raymond; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Karlsbakk, Egil; Kvamme, Bjørn Olav; Boxaspen, Karin Kroon; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Madhun, Abdullah Sami; Morton, Hugh Craig; Svåsand, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2014-09-02)
   Norwegian aquaculture has grown from its pioneering days in the 1970s to be a major industry. It is primarily based on culturing Atlantic salmon and rainbow trout and has the potential to influence the surrounding environment ...
  • Spatio-temporal dynamics in the dissolved nutrient waste plume from Norwegian salmon cage aquaculture 

   Jansen, Henrice M; Broch, Ole Jacob; Bannister, Raymond; Cranford, Peter J.; Handå, Aleksander; Husa, Vivian; Jiang, Zengjie; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The aim of this study was to define the waste plume dynamics around a salmon farm in Norway. Systematic water sampling and numerical modeling were implemented to define nutrient concentrations in the upper water column at ...
  • Spatio-temporal dynamics in the dissolved nutrient waste plume from Norwegian salmon cage aquaculture 

   Jansen, Henrice M; Broch, Ole Jacob; Bannister, Raymond; Cranford, Peter J.; Handå, Aleksander; Husa, Vivian; Jiang, Zengjie; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The aim of this study was to define the waste plume dynamics around a salmon farm in Norway. Systematic water sampling and numerical modeling were implemented to define nutrient concentrations in the upper water column at ...
  • Sporing av utslipp fra matfiskanlegg ved hjelp av fettsyrer 

   Olsen, Siri Aaserud; Husa, Vivian (Rapport fra Havforskningen;10-2015, Working paper, 2015)
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2014 

   Steen, Henning; Husa, Vivian; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof; Hansen, Hege Øverbø; Sannæs, Hanne; Bosgraaf, Sebastian (Rapport fra Havforskningen;Nr. 1 - 2015, Working paper, 2014-12-31)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in southern parts of Nordland county in 2013 and 2014. Survey stations included both kelp harvested areas ...
  • Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Vikebø, Frode Bendiksen (Rapport fra havforskningen;2021 - 43, Research report, 2021)
   Med sikte på å kartlegge tidsperioden mellom vassutvekslingsepisodar i terskelfjordar, er det i denne rapporten bruka et analytisk modelloppsett basert på dei observerte vassmassane langs kysten. Metoden som vurderinga er ...
  • Utslipp fra matfiskanlegg : Påvirkning på grunne og dype hardbunnslokaliteter 

   Hansen, Pia Kupka; Bannister, Raymond; Husa, Vivian (Rapport fra Havforskningen;Nr. 21-2011, Working paper, 2011-12)
  • Varmere sjøvann – hvordan vil makroalger påvirkes? 

   Husa, Vivian (Havforskningsnytt, Working paper, 2007)
   De siste ti årene har vi hatt uvanlig mange varme somre og milde vintre langs kysten av Sør- og Vestlandet. Særlig årene 1997, 2002 og 2006 har utpekt seg med høye sommertemperaturer. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil ...
  • Vurdering av egnethet av utslippsindikator for næringssalter og organisk materiale på produksjonsområdenivå 

   Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Bannister, Raymond; Kutti, Tina; Norderhaug, Kjell Magnus; Naustvoll, Lars Johan; Jakobsen, Henrik Rye (Rapport fra havforskningen;Nr. 23 - 2017, Research report, 2017)
  • Will establishment of an introduced red alga result in local biodiversity changes? 

   Husa, Vivian; Sjøtun, Kjersti; Brattenborg, Narve; Lein, Tor Eiliv (Conference object, 2005-10)