• Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research 

   Carcia-Soto, Carlos; van der Meeren, Gro Ingleid (European Marine Board IVZW;, Research report, 2017)
   Executive Summary Citizen Science is an approach which involves members of the public in gathering scientific data and, in more advanced cases, also involves them in the analysis of such data and in the design of scientific ...
  • Assessing the state of the Barents Sea using indicators: How, when, and where? 

   Hansen, Cecilie; van der Meeren, Gro Ingleid; Loeng, Harald; Skogen, Morten D. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Two end-to-end ecosystem models, NORWECOM.E2E and NoBa Atlantis, have been used to explore a selection of indicators from the Barents Sea Management plans (BSMP). The indicators included in the BSMP are a combination of ...
  • Ecosystem-related monitoring, assessments and management advices for the Norwegian, Barents and North Seas 

   van der Meeren, Gro Ingleid; Arneberg, Per; Eriksen, Elena; Skern-Mauritzen, Mette; Grønnevet, Lidvard (Lecture, 2017)
  • Evaluering av effekten av forvaltningstiltak på hummer og forslag til tiltak 

   Kleiven, Alf Ring; Moland, Even; Sørdalen, Tonje Knutsen; Espeland, Sigurd Heiberg; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;Nr. 15 - 2017, Research report, 2017)
  • IMBeR - Integrated Marine Biosphere Research 

   van der Meeren, Gro Ingleid; Maddison, Lisa (Lecture, 2017)
  • Localizing the Sustainable Development Goals for Marine and Coastal Management in Norway: A Venture Overdue. 

   Dankel, Dorothy Jane; Boonstra, Wiebren J.; Bjørkan, Maiken; Fuller, Jessica Leyla; Iversen, Lisbeth; Schütz, Sigrid Eskeland; van der Meeren, Gro Ingleid; van Putten, Ingrid (Chapter, 2022)
   Meeting global challenges requires regional and local alignment of institutional and business practices. The purpose of our work is to understand, using qualitative systems analysis, how the Sustainable Development Goals ...
  • Marine Citizen Science: Current State in Europe and New Technological Developments 

   Garcia-Soto, Carlos; Seys, Jan; Zielinski, Oliver; Busch, J.A.; Luna, S.I.; Baez, Jose Carlos; Domegan, C.; Dubsky, K.; Kotynska-Zielinska, I.; Loubat, P.; Malfatti, Francesca; Mannaerts, G.; McHugh, Patricia; Monestiez, Pascal; van der Meeren, Gro Ingleid; Gorsky, Gabriel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Marine citizen science is emerging with promising opportunities for science, policy and public but there is still no comprehensive overview of the current state in Europe. Based on 127 projects identified for the North Sea ...
  • Marint vern - Havforskningsinstituttets ekspertvurdering av utfordringer og status for arbeid med marint vern i Norge 

   Jørgensen, Lis Lindal; Moland, Even; Husa, Vivian; Kutti, Tina; Kleiven, Alf Ring; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2021 - 9, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet har satt sammen en ekspertgruppe for å levere en kort oversikt over instituttets utredninger og overvåking av faktiske og potensielle eksempler på marint vern. I denne rapporten tar vi utgangspunkt ...
  • Other Effective Area-based Conservation Measures – OECMs: Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak - Gjennomgang av noen norske arealbaserte fiskeriforvaltningstiltak og deres bidrag til bevaring av marin natur 

   Hoel, Alf Håkon; Bakke, Gunnstein; Jonassen, Runa Gudmundsdottir; Kleiven, Alf Ring; Løkkeborg, Svein; van der Meeren, Gro Ingleid; Nedreaas, Kjell Harald (Rapport fra havforskningen;2023 - 45, Research report, 2023)
   I 2010 vedtok partsmøtet under konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) bevaringsmål for natur der det blant annet het at 10% av hav- og kystområder skulle bevares innen 2020. Dette målet skulle kunne nås ad to veier: ...
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems 

   Siwertsson, Anna; Husson, Berengere; Arneberg, Per; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Aune, Magnus; Bogstad, Bjarte; Børsheim, Knut Yngve; Cochrane, Sabine K.J.; Daase, Malin; Fauchald, Per; Frainer, André; Fransson, Agneta; Hop, Haakon; Höffle, Hannes; Gerland, Sebastian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jentoft, Sissel; Kovacs, Kit M.; Leonard, Deanna Marie; Lind, Sigrid; Lydersen, Christian; Pavlova, Olga; Peuchet, Laurene; Primicerio, Raul; Renaud, Paul Eric; Solvang, Hiroko Kato; Skaret, Georg; van der Meeren, Gro Ingleid; Wassmann, Paul; Øien, Nils Inge (Rapport fra havforskningen;2023 - 14, Research report, 2023)
   The System for Assessment of Ecological Condition, coordinated by the Norwegian Environment Agency, is intended to form the foundation for evidence-based assessments of the ecological condition of Norwegian terrestrial and ...
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems - Appendices 

   Siwertsson, Anna; Husson, Berengere; Arneberg, Per; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Aune, Magnus; Bogstad, Bjarte; Børsheim, Knut Yngve; Cochrane, Sabine K.J.; Daase, Malin; Fauchald, Per; Frainer, André; Fransson, Agneta; Hop, Haakon; Höffle, Hannes; Gerland, Sebastian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jentoft, Sissel; Kovacs, Kit M.; Leonard, Deanna Marie; Lind, Sigrid; Lydersen, Christian; Pavlova, Olga; Peuchet, Laurene; Primicerio, Raul; Renaud, Paul Eric; Solvang, Hiroko Kato; Skaret, Georg; van der Meeren, Gro Ingleid; Wassmann, Paul; Øien, Nils Inge (Rapport fra havforskningen;2023 - 15, Research report, 2023)
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem 

   Arneberg, Per; Husson, Berengere; Siwertsson, Anna; Albretsen, Jon; Børsheim, Knut Yngve; Denechaud, Côme; Durant, Joël; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Opdal, Anders Martin Frugård; Jentoft, Sissel; Johannessen, Tore; Johnsen, Espen; Jones, Elizabeth Marie; Kvamme, Cecilie; Ljungström, Anna Jeja Gabriella; Buhl-Mortensen, Pål; Reecht, Yves; Solvang, Hiroko Kato; Skogen, Morten D.; Slotte, Aril; Strand, Espen; Søvik, Guldborg; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2023 - 17, Research report, 2023)
   The System for Assessment of Ecological Condition, coordinated by the Norwegian Environment Agency, is intended to form the foundation for evidence-based assessments of the ecological condition of Norwegian terrestrial and ...
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem - Appendices 

   Arneberg, Per; Husson, Berengere; Siwertsson, Anna; Albretsen, Jon; Børsheim, Knut Yngve; Denechaud, Côme; Durant, Joël; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Opdal, Anders Martin Frugård; Jentoft, Sissel; Johannessen, Tore; Johnsen, Espen; Jones, Elizabeth Marie; Kvamme, Cecilie; Ljungström, Anna Jeja Gabriella; Buhl-Mortensen, Pål; Reecht, Yves; Solvang, Hiroko Kato; Skogen, Morten D.; Slotte, Aril; Strand, Espen; Søvik, Guldborg; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2023 - 18, Research report, 2023)
  • Samlet påvirkning i foreslåtte særlig verdifulle og sårbare områder i norske havområder 

   Hansen, Cecilie; Aarflot, Johanna Myrseth; Eriksen, Elena; Husson, Berengere; Fauchald, Per; Johansen, Geir Odd; Jørgensen, Lis Lindal; van der Meeren, Gro Ingleid; Mikkelsen, Nina; Ottersen, Geir; von Quillfeldt, Cecilie; Skern-Mauritzen, Mette (Rapport fra havforskningen;2022 - 46, Research report, 2022)
   I dette arbeidet er det gjort en vurdering av risiko fra samlet påvirkning med tilhørende usikkerhet for aktive sektorer i norske havområder, for hvert av havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og for hvert ...
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...
  • Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023 

   Albretsen, Jon; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Børsheim, Knut Yngve; Chierici, Melissa; Christensen, Kai Håkon; Dalpadado, Padmini; Diesing, Markus; Espenes, Lars Christian; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gerland, Sebastian; Grøsvik, Bjørn Einar; Gundersen, Hege; Gundersen, Kjell; Hancke, Kasper; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Husa, Vivian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jelmert, Anders; Hensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Jensen, Martin; Johansson, Josefina; Johnsen, Hanne; Jørgensen, Lis Lindal; Kovacs, Kit M.; Leiknes, Øystein; Leonard, Deanna Marie; Lorentsen, Svein-Håkon; Mousing, Erik Askov; Norderhaug, Kjell Magnus; Rosendal, Elisabet; Sanchez-Borque, Jorge; Schøyen, Merete; Skagseth, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Skern-Mauritzen, Mette; Skogen, Morten D.; Stene, Kristine O.; Søvik, Guldborg; Thorsnes, Terje; von Quillfeldt, Cecilie (Rapport fra havforskningen;2023 - 24, Research report, 2023)
   I denne rapporten gir Overvåkingsgruppen, for første gang, en felles vurdering av miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Det er også første rapport som bruker ...
  • Status for miljøet i Norskehavet - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2019 

   Arneberg, Per; Frantzen, Sylvia; van der Meeren, Gro Ingleid (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)