• Achieving Reliable Estimates of the Spatial Distribution of Kelp Biomass 

   van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Steen, Henning; Albretsen, Jon; Furevik, Birgitte Rugaard; Elvenes, Sigrid; Moy, Frithjof; Norderhaug, Kjell Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Kelp forests are highly productive systems that are important ecologically and commercially as well as in a blue carbon perspective. Given their importance, there is an urgent need to achieve reliable estimates of the ...
  • Biomassemodell for stortare - Ressursmodell for fremtidens forvaltning 

   Norderhaug, Kjell Magnus; van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Thormar, Jonas; Moy, Frithjof Emil; Knutsen, Jan Atle; Elvenes, Sigrid; Steen, Henning (Rapport fra havforskningen;2020 - 7, Research report, 2020)
   En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. ...
  • Ecosystem-level effects of large-scale disturbance in kelp forests 

   Norderhaug, KM; Filbee-Dexter, K; Freitas, Carla; Birkely, Sten Richard; Christensen, Lene; Mellerud, Ida Kristin; Thormar, Jonas; van Son, Thijs Christiaan; Moy, Frithjof Emil; Vázquez Alonso, M.; Steen, Henning (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Kartlegging av Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) - Bestandskartlegging Karmøy - Svenskegrensa 2017 - 2019 

   Jelmert, Anders; Espeland, Sigurd Heiberg; Ohldieck, Martin Junker; van Son, Thijs Christiaan; Naustvoll, Lars Johan (Rapport fra havforskningen;2020 - 50, Research report, 2020)
   Med endringer i havmiljøene, vil også dynamikken i marine økosystemer kunne endres og nye arter vil kunne etableres seg i norske farvann slik som stillehavsøsters ( Magallana gigas ). Arten etablerte seg allerede på 1990 ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Bekkby, Trine; Sigurd, Espeland; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann (Research report, 2018)