• Behavioural responses of wild, spawning Atlantic cod (Gadus morhua L.) to seismic airgun exposure 

   McQueen, Kate; Skjæraasen, Jon Egil; Nyqvist, D; Olsen, Esben Moland; Karlsen, Ørjan; Meager, Justin James; Kvadsheim, Petter Helgevold; Handegard, Nils Olav; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Sivle, Lise Doksæter (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Seismic airgun surveys to map petroleum deposits in the seabed may impact behaviour of marine animals over large distances. Understanding whether fish spawning behaviour is affected by this anthropogenic noise source is ...
  • Characterizing coastal cod vocalization using a towed hydrophone array 

   Seri, Sai Geetha; Schinault, Matthew Edward; Penna, Seth Michael; Zhu, Chenyang; Sivle, Lise Doksæter; de Jong, Karen; Handegard, Nils Olav; Ratilal, Purnima (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   To better understand spawning vocalizations of Norwegian coastal cod (Gadus morhua), a prototype eight-element coherent hydrophone array was deployed in stationary vertical and towed horizontal modes to monitor cod sounds ...
  • Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023 - Cruise no. 2023001004 G.O. Sars 

   Utne-Palm, Anne Christine; Søiland, Henrik; Sveistrup, Anne; Renner, Angelika; Ross, Rebecca; Moy, Frithjof Emil; Paskyabi, Mosttafa Bakhoday; Totland, Atle; Hannaas, Sigurd; de Jong, Karen; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hovland, Terje; Pedersen, Geir; Wilhelmsen, Jan Frode; Majaneva, Markus; Heum, Sverre Waardal; Skjold, William; Vågenes, Stig; Skaret, Georg; Corus, Finn; Voronkov, Andrey; Kielland, Leonard (Toktrapport;2023 - 10, Research report, 2023)
   There is very little knowledge related to how floating windfarms effect the marine environment as this is such a new “product”. Thus, the data that we gathered on this cruise will be novel in that sense. The aim of the ...
  • Does seismic have an effect on zooplankton? - Field study at Ekofisk with RV Kristine Bonnevie 

   Utne-Palm, Anne Christine; de Jong, Karen; Pedersen, Geir; Klevjer, Thor A.; Titelman, Josefin; Strand, Espen; Vereide, Emilie Hernes; Kühn, Saskia; Hannaas, Sigurd; Totland, Atle; Buschmann, Håvard Johnsen; Mihaljevic, Marina; Strømme, Rune; Johannesen, Reidar (Toktrapport;2022 - 9, Research report, 2022)
   Toktnr: 2022611
  • Effects of sound from seismic surveys on fish reproduction, the management case from Norway 

   Sivle, Lise Doksæter; de Jong, Karen; Vereide, Emilie Hernes; Forland, Tonje Nesse; Wehde, Henning; Dalen, John (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Anthropogenic noise has been recognized as a source of concern since the beginning of the 1940s and is receiving increasingly more attention. While international focus has been on the effects of noise on marine mammals, ...
  • Fisheries survey in the offshore wind power field Hywind Tampen before development 

   de Jong, Karen; McQueen, Kate; Hareide, Nils Roar; Tenningen, Maria; Macaulay, Gavin; Majaneva, Markus (Toktrapport;2022 - 15, Research report, 2023)
   The purpose of the cruise was to carry out a fish capture experiment in the area where a floating windfarm will be built to supply the oil and gas installations with renewable energy. The windfarm is located on the south ...
  • Follow-up fishery survey in the Hywind Tampen offshore wind power field during construction and early operation 

   Tenningen, Maria; McQueen, Kate; Mørk, Herdis Langøy; de Jong, Karen (Toktrapport;2024 - 5, Research report, 2024)
   The aim of the cruise was to follow up the pre-construction studies in Hywind Tampen in 2022. In march 2023, when this cruise was carried out, seven of the eleven planned turbines were in operation. As in 2022, the experiments ...
  • Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2021 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Kutti, Tina; Zhang, Guosong; Wehde, Henning; Grimsbø, Endre (Rapport fra havforskningen;2021 - 4, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, undersjøiske sprenginger, operasjoner knyttet ...
  • HAVFORSKNINGSINSITUTTETS RÅDGIVNING FOR MENNESKESKAPT STØY I HAVET - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2022 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Pedersen, Geir; Zhang, Guosong; Kutti, Tina; McQueen, Kate; Wehde, Henning; Grimsbø, Endre (Rapport fra havforskningen;2022 - 1, Research report, 2022)
   Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og ...
  • Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2023 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Zhang, Guosong; Kutti, Tina; Durif, Caroline; Wehde, Henning; Grimsbø, Endre (Rapport fra havforskningen;2023 - 2, Research report, 2023)
   Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder, samt elektromagnetiske kilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging ...
  • Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2024 

   Forland, Tonje Nesse; Sivle, Lise Doksæter; de Jong, Karen; Pedersen, Geir; Strømme, Marte Louise; Kutti, Tina; Durif, Caroline; McQueen, Kate; Grimsbø, Endre; Wehde, Henning (Rapport fra havforskningen;2023 - 63, Research report, 2023)
   Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder, samt elektromagnetiske kilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging ...
  • Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; Nyqvist, Daniel; de Jong, Karen; Grimsbø, Endre (Rapport fra havforskningen, Research report, 2019)
  • Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger — Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2020 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Nyqvist, Daniel; Grimsbø, Endre; Kutti, Tina (Rapport fra havforskningen;2020 - 1, Research report, 2020)
   Havforskningsinstituttet er rådgivende organ for Oljedirektoratet for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke fisk. Herunder vitenskapelige undersøkelser, detonasjoner, operasjoner knyttet ...
  • Kunnskapsinnhenting for Sameksistens mellom fiskeri- og havvindsnæring - En kartlegging av eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring. 

   Utne-Palm, Anne Christine; Hareide, Nils Roar; de Jong, Karen; Tenningen, Maria; Dankel, Dorothy Jane (Rapport fra havforskningen;2023 - 40, Research report, 2023)
   Mange land i Europa planlegger utbygging av store havvindparker som svar på det økende behovet for fornybar energi og energisikkerhet. Norge, som er verdensledende innen flytende havvindteknologi, står i startgropen av et ...
  • Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen 

   Johnsen, Espen; Sørhus, Elin; de Jong, Karen; Lie, Kai Kristoffer; Grøsvik, Bjørn Einar (Rapport fra havforskningen;2021 - 33, Research report, 2021)
   Tobis eller havsil er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen, og viktige gyte- og leveområder for havsil er identifisert som særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Nordsjøen. Rapporten oppsummerer eksisterende kunnskap ...
  • Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet 

   de Jong, Karen; Steen, Henning; Forland, Tonje Nesse; Nyquist, Daniel; Utne-Palm, Anne Christine; Nilssen, Kjell Tormod; Albretsen, Jon; Falkenhaug, Tone; Biuw, Martin; Buhl-Mortensen, Lene; Sivle, Lise Doksæter (Rapport fra havforskningen;2020 - 42, Research report, 2020)
   I denne rapporten er dagens kunnskap om potensielle effekter av vindkraftanlegg på det marine økosystemet oppsummert, med fokus på oppdatert kunnskap siden forrige rapport fra 2008. Potensielle fysiske endringer er beskrevet ...
  • Predicting the effects of anthropogenic noise on fish reproduction 

   de Jong, Karen; Forland, Tonje Nesse; Amorim, Maria Clara P.; Rieucau, Guillaume; Slabbekoorn, Hans; Sivle, Lise Doksæter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aquatic animals use and produce sound for critical life functions, including reproduction. Anthropogenic noise is recognized as a global source of environmental pollution and adequate conservation and management strategies ...
  • SpawnSeis MV exposure experiment - Survey Report — IMR Survey number 2022812 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; McQueen, Kate; Schuster, Erik; Kvadsheim, Petter Helgevold; Ektvedt, Kari Wegger; Aune, Håkon; Laws, Robert (Toktrapport;2023 - 4, Research report, 2023)
   In the project SpawnSeis MV, we aimed to study how a novel seismic source, a marine vibrator, affects behaviour and acoustic communication of wild, free ranging, spawning cod. Cod behaviour was studied by using acoustic ...
  • Two of the most common crustacean zooplankton Meganyctiphanes norvegica and Calanus spp. produce sounds within the hearing range of their fish predators 

   Kühn, Saskia; Utne-Palm, Anne Christine; de Jong, Karen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Sound is an effective channel for the transfer of information underwater. While it is known that fish and whales can use sound for communication, and as a cue to localise predators and prey, much less is known about sound ...
  • The underwater soundscape of the North Sea 

   Basan, F.; Fischer, J.-G.; Putland, R.; Brinkkemper, J.; de Jong, Jong; Binnerts, B.; Norro, A.; Kühnel, D.; Ødegaard, Lars Alf; Andersson, M.; Lalander, E.; Tougaard, J.; Griffiths, E.T.; Kosecka, M.; Edwards, E.; Merchant, N.D.; de Jong, Karen; Robinson, S.; Wang, L.; Kinneging, N. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   As awareness on the impact of anthropogenic underwater noise on marine life grows, underwater noise measurement programs are needed to determine the current status of marine areas and monitor long-term trends. The Joint ...