• Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019: Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts for viral infections 

   Madhun, Abdullah Sami; Wennevik, Vidar; Utne, Kjell Rong; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsbakk, Egil (Rapport fra havforskningen;2020 - 16, Research report, 2020)
  • Bioenergetics modeling of the annual consumption of zooplankton by pelagic fish feeding in the Northeast Atlantic 

   Bachiller, Eneko; Utne, Kjell Rong; Jansen, Teunis; Huse, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The present study uses bioenergetics modeling to estimate the annual consumption of the main zooplankton groups by some of the most commercially important planktivorous fish stocks in the Northeast Atlantic, namely Norwegian ...
  • The early marine distribution of Atlantic salmon in the North-east Atlantic: A genetically informed stock-specific synthesis 

   Gilbey, John; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar; Beck, Alexander Christian; Kausrud, Kyrre Linné; Hindar, Kjetil; de Leaniz, Carlos Garcia; Cherbonnel, Corrine; Coughlan, Jamie; Cross, Tom F.; Dillane, Eileen; Ensing, Dennis; García-Vázquez, Eva; Hole, Lars Robert; Holm, Marianne; Holst, Jens Christian; Jacobsen, Jan Arge; Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Ó Maoiléidigh, Niall; Mork, Kjell Arne; Nielsen, Einar Eg; Nøttestad, Leif; Primmer, Craig R.; Prodöhl, Paulo; Prusov, Sergey; Stevens, Jamie R.; Thomas, Katie; Whelan, Ken; McGinnity, Philip; Verspoor, Eric (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The survival of Atlantic salmon (Salmo salar), an increasingly rare anadromous species, has declined dramatically during its marine phase, with disproportionate impacts on the poorly understood early post-smolt period. ...
  • Feeding interactions between Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts and other planktivorous fish in the Northeast Atlantic 

   Utne, Kjell Rong; Thomas, Katie; Jacobsen, Jan Arge; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Maoiléidigh, Niall Ó.; Broms, Cecilie Thorsen; Melle, Webjørn Raunsgård (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Havbruk til havs – Fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning 

   Albretsen, Jon; Beck, Alexander Christian; Biuw, Martin; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Kutti, Tina; Kvamme, Bjørn Olav; Skagseth, Øystein; Utne, Kjell Rong; Vikebø, Frode Bendiksen; Wennevik, Vidar (Rapport fra havforskningen;2019 - 41, Research report, 2019)
   Nærings- og fiskeridepartementet ber om kunnskapsinnspill for å vurdere egnede lokaliteter for havbruk til havs. Fiskeridirektoratet har i den sammenheng bedt Havforskningsinstituttet om å bidra på fire områder; i) Krav ...
  • PELFOSS (PELagic Fish Observation System Simulator) 

   Skogen, Morten D.; Handegard, Nils Olav; Holmin, Arne Johannes; Hjøllo, Solfrid Sætre; Mousing, Erik Askov; Utne, Kjell Rong; Vabø, Rune (Rapport fra havforskningen;30-2018, Research report, 2018)
   PELFOSS har utviklet en observasjonssystem-simulator for pelagisk fisk i Norskehavet. Simulatoren er en dataløype der romlig fordeling av fiskebestander fra en økosystemmodell er benyttet til å simulere ulike tokt. Disse ...
  • Poor feeding opportunities and reduced condition factor for salmon post-smolts in the Northeast Atlantic Ocean 

   Utne, Kjell Rong; Pauli, Beatriz Diaz; Haugland, Monika; Jacobsen, Jan Arge; Maoileidigh, Niall O´; Melle, Webjørn Raunsgård; Broms, Cecilie; Nøttestad, Leif; Holm, Marianne; Thomas, Katie; Wennevik, Vidar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During the last few decades, many wild Atlantic salmon populations have declined dramatically. One possible contributing factor for the decline is reduced prey availability at sea. Here, we examine post-smolt diet and ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2021 - 27, Research report, 2021)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...