• Coastal salmon farms attract large and persistent aggregations of wild fish: an ecosystem effect 

   Dempster, Tim; Uglem, Ingebrigt; Sanchez-Jerez, P.; Fernandez-Jover, D.; Bayle-Sempere, J. T.; Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Peer reviewed, 2009-06-18)
   Coastal aquaculture is a globally expanding enterprise. Currently, 1200 salmon farms operate in coastal Norway, yet their capacity to aggregate and subsequently modify wild fish distributions is poorly known. Aggregations ...
  • Efectos del piojo del salmón Lepeophtheirus salmonis(Copepoda: Caligidae) en las poblaciones de truchas (Salmo trutta) de la costa NE Atlántica 

   Lopez, Pablo Arachavala; Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Salmon lice are external parasites on salmonids in the marine environment. During recent years, sea lice abundance has been increased due to the presence of salmon farming using on-growing floating seas-cages. Amongst ...
  • Effects of salmon lice infection on the behaviour of sea trout in the marine phase 

   Gjelland, Karl Øystein; Serra-Llinares, Rosa Maria; Hedger, Richard David; Arechavala-Lopez, Pablo; Nilsen, Rune; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Skilbrei, Ove; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Peer reviewed, 2014-07-09)
   Salmon lice Lepeophtheirus salmonis Krøyer may affect survival and growth of anadromous salmonids through physiological stress and/or behavioural changes. Using acoustic telemetry tracking, we investigated the behaviour ...
  • Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis onwild sea trout Salmo trutta—a literature review 

   Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2015-08-20)
   Salmon farming increases the abundance of salmon lice, which are ectoparasites of salmonids in the sea. Here we review the current knowledge on the effects of salmon lice on wild sea trout. Salmon lice feed on host mucus, ...
  • Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder 

   Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne (Fisken og Havet;2-2018, Research report, 2018)
   I 2007 ble 29 nasjonale laksefjorder opprettet. Disse er ment å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse, inkludert mot oppdrettsvirksomhet i nærliggende fjord og kystområder. En statistisk ...
  • Evaluering av tiltak for å fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruksnæring (ProCoEx) 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Uglem, Ingebrigt; Karlsen, Ørjan; Gjelland, Karl Øystein; Meier, Sonnich; Midling, Kjell Ø.; Sanches-Jerez, Pablo; Toledo-Guedes, Kilian; Arechavala-Lopez, Pablo; Marhuenda Egea, Frutos C. (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
   Fiskeri- og havbruksnæringen har felles interesser i kystnære farvann, næringene må i størst mulig grad se nytten i å samarbeide om bruken av områdene uten urimelig forringelse av felles næringsgrunnlag. Økt tilstedeværelse ...
  • Extent and ecological importance of escape through spawning in sea-cages for Atlantic cod 

   Uglem, Ingebrigt; Knutsen, Øyvind; Kjesbu, Olav Sigurd; Hansen, Øyvind J.; Mork, Jarle; Bjørn, Pål Arne; Varne, Rebekka; Nilsen, Rune; Ellingsen, Ingrid; Dempster, Tim (Journal article; Peer reviewed, 2012-11-14)
   The culture of certain fish species to sizes at which they can reproduce has led to the escape of fertilised eggs or ‘escape through spawning’. To investigate the extent and ecological importance of spawning in sea-cages ...
  • Farmed cod escapees and net-pen spawning left no clear genetic footprint in the local wild cod population. 

   Varne, Rebekka; Kunz, Kristina Lore; Johansen, Torild; Westgaard, Jon-Ivar; Uglem, Ingebrigt; Mork, Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2015-11-18)
   This study investigated a potential genetic introgression from farmed to wild cod Gadus morhua L. in the Trondheimsfjord, Norway. During the first 2 yr of operation of a cod farm in the inner part of the fjord, 2 large ...
  • High connectivity of salmon farms revealed by aggregation, residence and repeated movements of wild fish among farms 

   Uglem, Ingebrigt; Dempster, Tim; Bjørn, Pål Arne; Sanchez-Jerez, P.; Økland, Finn (Journal article; Peer reviewed, 2009-05-29)
   Marine fish farms are widespread in coastal waters throughout the world, yet how they modify the movement patterns of wild fish species is largely unknown. We determined the spatio-temporal distribution of saithe Pollachius ...
  • Hummar 

   van der Meeren, Gro; Uglem, Ingebrigt; Jørstad, Knut Eirik (Havforskningstema, Working paper, 1996)
  • Hummer - biologi, fiske og forvaltning 

   van der Meeren, Gro; Uglem, Ingebrigt; Tveite, Stein; Korsøen, Endre; Jørstad, Knut Eirik (Fisken og havet, Research report, 1995)
   The European lobster (Hornarus gammarus) can become very old and a maximum age of 50 years have been suggested. Compared to crabs and spiny lobsters, the fecundity of lobsters is relatively low per hatching. The eggs ...
  • Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 

   Helland, Ingeborg Palm; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Diserud, Ola Håvard; Foldvik, Anders; Hanssen, Frank Ole; Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Jansen, Peder A (NINA rapport, Research report, 2012)
   Norsk institutt for naturforskning (NINA) med samarbeidspartnere har siden 1992 samlet inn et omfattende datamateriale over lakseluspåslag hos vill laksefisk. Rapporteringen fra denne nasjonale lakselusovervåkinga har så ...
  • Impacts of wild fishes attracted to open-cage salmonid farms in Norway 

   Uglem, Ingebrigt; Karlsen, Ørjan; Sánchez-Jerez, Pablo; Sæther, Bjørn-Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2014-12-02)
   Salmonid farming affects both the environment and other industries, with impacts of wild fish attracted to fish farms being a major concern. Here, we summarized existing knowledge on the impacts of such aggregations around ...
  • Lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2012 

   Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Kålås, Steinar; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 31 - 2012, Working paper, 2012-12)
   Til tross for de bekjempelsestiltakene som er gjennomført mot lakselus i 2012, er infeksjonsnivået på sjøørret høyt, til dels ekstremt høyt, på flere av våre overvåkingslokaliteter i oppdrettsintensive områder fra Hordaland ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2010 : sluttrapport til Mattilsynet 

   Bjørn, Pål Arne; Asplin, Lars; Nilsen, Rune; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Kålås, Steinar; Barlaup, Bjørn T. (Rapport fra Havforskningen;Nr. 13-2010, Working paper, 2010-12)
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2014. Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Skulstad, Ole Fredrik; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 36-2014, Working paper, 2014-12)
   Data fra overvåkningsprogrammet i 2014 indikerer et lavt til moderat smittepress av lakselus på mesteparten av Vestlandet, i Trondheimsfjorden og i Nord-Norge under villaksens utvandring fra elvene. På lokaliteter i ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. Enn fullskalatest av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Serra-Llinares, Rosa Maria; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra Havforskningen;2-2016, Research report, 2016-01)
   Overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2015 endret for å videreutvikle systemet med modellert varsling og tilstandsbekreftelse. Flere av lokalitetene som ble undersøkt i 2015 ble derfor valgt ...
  • Lakselusinfestasjon på vi l laksefisk våren 2022 : Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2022 - 19, Research report, 2022)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar B. (Rapport fra Havforskningen;1-2017, Working paper, 2017)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2016 gjennomført med større vekt på prediksjoner fra den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. Mange av de undersøkte stasjonene langs kysten ble ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra havforskningen;Nr. 4 - 2018, Research report, 2018)