• Acoustic abundance estimation of the stock of Norwegian spring spawning herring, winter 1995- 1996 

   Foote, Kenneth G.; Ostrowski, Marek; Røttingen, Ingolf; Engås, Arill; Hansen, Kaare A.; Hauge, Kjellrun Hiis; Skeide, Roar L.; Slotte, Aril; Torgersen, Øyvind (ICES CM Documents;1996/H:33, Working paper, 1996)
   Standard echo integration methodology has been applied to the stock of Norwegian spring spawning herring (Clupea harengus) wintering in the Ofotfjord-Tysfjord-Vestfjord system during late autumn 1995 and early winter ...
  • Økosystemtokt i Norskehavet - Barentshavet mai 2005 

   Alvarez, Jaime; Bakkeplass, Kjell; Eriksen, Elena; Haugsdal, Annlaug; Kvinge, Bjarte; Rey, Laura; Skjold, Bente; Torgersen, Øyvind ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 11 - 2005, Working paper, 2005-06-15)