• Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2022 — Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Harvey, Alison C.; Tonstad, Astrid Marie; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2022 - 44, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2022 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). Innsatsen på overvåking av utvandrende postsmolt laks er holdt ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2023 — Fremdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Uglem, Ingebrigt; Tonstad, Astrid Marie; Ambjørndalen, Vegard M.; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar (Rapport fra havforskningen;2023 - 28, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...