• Fangstprøvelotteriet 2019: Erfaringer og foreløpige resultat 

   Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Kvamme, Cecilie; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2020 - 17, Research report, 2020)
  • Fangstprøvelotteriet 2020 – erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2022 - 4, Research report, 2022)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...