• 2003 Håndbok for prøvetaking av fisk og krepsdyr 

   Mjanger, Hildegunn; Alvsvåg, John; Hestenes, Knut; Svendsen, Bjørn Vidar; Wenneck, Thomas De Lange (Others, 2003)
   Denne håndboken skal samle prosedyrer for prøvetaking av fisk og krepsdyr og henvise til andre prosedyrer som omhandler prosessen fra prøvetaking til data blir overførte til elektroniske media. Håndboken skal sikre at ...
  • 2004 Håndbok for prøvetaking av fisk og krepsdyr (prosedyre for håndbok for prøvetaking av fisk og krepsdyr) 

   Mjanger, Hildegunn; Alvsvåg, John; Hestenes, Knut; Svendsen, Bjørn Vidar; Wenneck, Thomas De Lange (Others, 2004)
  • 2005 Håndbok for prøvetaking av fisk og krepsdyr (prosedyre for håndbok for prøvetaking av fisk og krepsdyr) 

   Mjanger, Hildegunn; Hestenes, Knut; Olsen, Erik; Svendsen, Bjørn Vidar; Wenneck, Thomas De Lange (Others, 2005)
   Denne håndboken skal samle prosedyrer for prøvetaking av fisk og krepsdyr og henvise til andre prosedyrer som omhandler prosessen fra prøvetaking til data blir overførte til elektroniske media. Håndboken skal sikre at ...
  • Fangstprøvelotteriet 2019: Erfaringer og foreløpige resultat 

   Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Kvamme, Cecilie; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2020 - 17, Research report, 2020)
  • Fangstprøvelotteriet 2020 – erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2022 - 4, Research report, 2022)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Fangstprøvelotteriet 2021 - erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Skaret, Georg; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 8, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Fangstprøvelotteriet 2022 - erfaringer og resultat 

   Skaret, Georg; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 60, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene, og i 2022 mottok vi totalt sett ca 70% av de bestilte prøvene. ...
  • A novel probabilistic survey method for at sea sampling in pelagic fisheries – the Norwegian catch sampling lottery 

   Otterå, Håkon Magne; Wathne, Jens A.; Fuglebakk, Edvin; Slotte, Aril; Svendsen, Bjørn Vidar; Vølstad, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Reliable information on the age- and size-structure of the annual harvest of major commercial fish stocks is crucial input to analytical stock assessments. Such information is usually obtained from landing data (census of ...