• Behandling kan hjelpe tareskogen : Treatment may help kelp to recover 

   Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2010, Working paper, 2010)
   After successful experiments to remove sea urchins with quicklime, the kelp forest is returning to the test areas in Porsangerfjorden in Finnmark. Juvenile fish appear to be thriving amongst the new kelp plants, which makes ...
  • EPIGRAPH kartlegg påverknad på økosystemet i Hardangerfjorden 

   Skaala, Øystein; Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt, Working paper, 2008)
   Forskingsprogrammet EPIGRAPH skal dokumentera og kartleggja menneskeleg påverknad på økosystemet i Hardangerfjorden. Dei første resultata frå prosjektet viser få endringar hos tang- og tarebestandane sidan 1950-talet, men ...
  • Havforskningsrapporten 2010 

   Gjøsæter, Harald; Haug, Tore; Hauge, Marie; Karlsen, Ørjan; Knutsen, Jan Atle; Røttingen, Ingolf; Skilbrei, Ove; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2010, Research report, 2010)
  • Havforskningsrapporten 2011 : Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Fossum, Petter; Hauge, Marie; Mangor-Jensen, Anders; Ottersen, Geir; Røttingen, Ingolf; Sundet, Jan H.; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2011, Research report, 2011-03)
  • Havforskningsrapporten 2012 

   Aglen, Asgeir; Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og havet, særnummer;1-2012, Research report, 2012-03)
  • Havforskningsrapporten 2013 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2013, Research report, 2013-03)
  • Havforskningsrapporten 2014 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2014, Research report, 2014-03)
  • Havforskningsrapporten 2015 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2015, Research report, 2015)
  • Havforskningsrapporten 2016 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2016, Research report, 2016-03)
  • Lea go vejolaš stáráid fas šaddadit? 

   Sunnset, Beate Hoddevik; Strand, Hans Kristian; Moy, Frithjof E.; Steen, Henning; Christie, Hartvig (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2010, Working paper, 2010)
   Poršáŋggus Finnmárkkus leat lihkostuvvan eret kálket gáranasruittuid, go geahččaladdanbáikkiin leat stárát fas šaddagoahtán. Guoličivggat orrot bures loaktimin ođđa stáráid gaskkas, ja dalle lea doaivva ahte stárráivuođa ...
  • Livet i Porsangerfjorden kartlegges : Mapping marine life in Porsangerfjorden 

   Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt, Working paper, 2008)
   In Porsangerfjorden, the local cod population has declined sharply, sea urchins have degraded the kelp forest and the fjord is being invaded by king crab. As the diet of the king crab includes sea urchins, it may help to ...
  • Mareano 

   Buhl-Mortensen, Pål; Sunnset, Beate Hoddevik; Thorsnes, Terje; Skyseth, Trond (Havforskningstema;Nr.2-2008, Working paper, 2008)
  • Mareano 

   Buhl-Mortensen, Pål; Sunnset, Beate Hoddevik; Thorsnes, Terje; Skyseth, Trond (Havforskningstema;Nr.2-2008, Working paper, 2008)
  • Når skreien gyt : When cod spawn 

   Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt, Working paper, 2007)
  • Norsk-russisk forskersamarbeid 50 år 

   Røttingen, Ingolf; Gjøsæter, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt, Working paper, 2007)
  • Vår i sjøen 

   Dahl, Einar; Naustvoll, Lars-Johan; Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)