• Abundance indices for norwegian coastal cod north of 62°N 

   Aglen, Asgeir; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Gjøsæter, Harald; Staby, Arved (Rapport fra havforskningen;2021 - 6, Research report, 2021)
   In connection with the benchmark processes within ICES on Norwegian Coastal Cod north of 62°N during autumn 2020-spring 2021, new abundance index series based on bottom trawl stations and acoustics at the autumn coastal ...
  • Coastal water darkening and implications for mesopelagic regime shifts in Norwegian fjords 

   Aksnes, Dag Lorents; Dupont, Nicolas; Staby, Arved; Fiksen, Øyvind; Kaartvedt, Stein; Aure, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2009-07-28)
   The light regime of the water column has a strong structuring effect on aquatic food webs and it has been previously hypothesized that coastal water darkening has increased the success of tactile predators relative to ...
  • Fish investigations in the Barents Sea winter 2007-2012 

   Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Bogstad, Bjarte; Dingsør, Gjert Endre; Gjøsæter, Harald; Johannesen, Edda; Korsbrekke, Knut; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Alexandrov, Dmitry I.; Murashko, Pavel A.; Prozorkevich, Dmitry; Smirnov, Oleg (IMR/PINRO Joint Report Series;1/2013, Research report, 2013)
  • Fish investigations in the Barents Sea winter 2013-2014 

   Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Bogstad, Bjarte; Dingsør, Gjert Endre; Gjøsæter, Harald; Godiksen, Jane; Johannesen, Edda; Korsbrekke, Knut; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Wienerroither, Rupert; Murashko, Pavel A.; Russkikh, Alexey (IMR/PINRO Joint Report Series;2/2014, Research report, 2014)
  • Fish investigations in the Barents Sea winter 2015 

   Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Dingsør, Gjert Endre; Gjøsæter, Harald; Godiksen, Jane; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Wienerroither, Rupert; Amelkin, Aleksey (IMR/PINRO Joint Report Series;2/2015, Research report, 2015-06)
  • Fish investigations in the Barents Sea winter 2016 

   Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Bogstad, Bjarte; Dingsør, Gjert Endre; Korsbrekke, Knut; Olsen, Erik; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Wienerroither, Rupert; Amelkin, Aleksey; Russkikh, Aleksey (IMR/PINRO Joint Report Series;4/2016, Research report, 2016-09)
  • Fish investigations in the Barents Sea winter 2017 

   Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Bogstad, Bjarte; Russkikh, Alexey A.; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Wienerroither, Rupert (IMR/PINRO Joint Report Series;, Research report, 2017)
   This report presents the main results from the surveys in January–March 2017. The surveys were performed with the Norwegian research vessels “Helmer Hanssen” and “G.O. Sars”. Annual survey reports since 1981 are listed in ...
  • Fish investigations in the Barents Sea winter 2018. 

   Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Gjøsæter, Harald; Godiksen, Jane Aanestad; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Wienerroither, Rupert; Russkikh, Alexey A.; Tretyakov, Ivan (IMR/PINRO Joint Report Series;, Research report, 2018)
   This report presents the main results from the surveys in January-March 2018. The surveys were performed with the Norwegian research vessels “Helmer Hanssen” and “Johan Hjort” and Russian research vessel “Fritjof Nansen”. ...
  • Fish Investigations in the Barents Sea Winter 2019 

   Mehl, Sigbjørn; Wenneck, Thomas de Lange; Aglen, Asgeir; Fuglebakk, Edvin; Gjøsæter, Harald; Godiksen, Jane Aanestad; Seim, Silje Elisabeth; Staby, Arved; Bogstad, Bjarte; Russkikh, Alexey A.; Fomin, Konstantin (IMR/PINRO Joint Report Series;, Research report, 2019)
   The Institute of Marine Research (IMR), Bergen, has performed acoustic measurements of demersal fish in the Barents Sea since 1976. Since 1981 a bottom trawl survey has been combined with the acoustic survey. Typical effort ...
  • Fish investigations in the Barents Sea winter 2020 

   Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Wenneck, Thomas de Lange; Bogstad, Bjarte; Fuglebakk, Edvin; Gjøsæter, Harald; Seim, Silje Elisabeth; Skage, Malin Lie; Staby, Arved; Tranang, Caroline Aas; Windsland, Kristin; Russkikh, Alexey A.; Fomin, Konstantin (IMR/PINRO Joint Report Series;, Research report, 2020)
   This report presents the main results from the surveys in January-March 2020. The surveys were performed with the Norwegian research vessels “Helmer Hanssen” and “Johan Hjort” and the Russian research vessel “Vilnyus”. ...
  • Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden - Råd og kunnskapsbidrag fra Havforskningsinstituttet i forbindelse med vurdering av en eventuell åpning av direktefiske etter reker med bunntrål i Tana- og Porsangerfjorden 

   Søvik, Guldborg; Nedreaas, Kjell Harald; Zimmermann, Fabian; Husson, Berengere; Strand, Hans Kristian; Jørgensen, Lis Lindal; Strand, Mette; Thangstad, Trude Hauge; Hansen, Agneta; Båtevik, Thea; Albretsen, Jon; Staby, Arved (Rapport fra havforskningen;2020 - 39, Research report, 2020)
   Porsanger- og Tanafjorden har siden tidlig på 1970-tallet vært stengt for reketråling, men vurderes nå åpnet igjen. I den anledning ba Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet utarbeide en plan for kartlegging av ...
  • Sluttrapport fra ICOD-prosjektet - Arbeidspakke 2: Egg- og yngelundersøkelser på gyte- og oppvekstområder på Smøla og i Aure i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg nær lokale gyteområder for kysttorsk 

   van der Meeren, Terje; Meier, Sonnich; Myksvoll, Mari Skuggedal; Dahle, Geir; Karlsen, Ørjan; Staby, Arved; Mjanger, Hildegunn; Engevik, Annhild; Dunlop, Katherine Mary; Bannister, Raymond; Skjæraasen, Jon Egil (Rapport fra havforskningen;2021 - 32, Research report, 2021)
   ICOD-prosjektet ble etablert for å undersøke mulige interaksjoner mellom oppdrettsanlegg og nærliggende gyteområder for kysttorsk. Rapporten presenterer resultater fra ICOD som omfatter egg- og yngelundersøkelser foretatt ...
  • Spatial dynamics of the bearded goby and its key fish predators off Namibia vary with climate and oxygen availability 

   Salvanes, Anne Gro V.; Bartholomae, Chris; Yemane, Dawit; Gibbons, Mark J.; Kainge, Paul; Krakstad, Jens-Otto; Rouault, Mathieu; Staby, Arved; Sundby, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015-02-06)
   Hypoxia [O2 < 2.0 mL L−1 (87 μmol kg−1)] and severely hypoxic water masses [O2 < 0.5 mL L−1 (21.8 μmol kg−1)] are increasing in coastal marine ecosystems due to eutrophication and warming. Here, we investigate the response ...