• Climatic and environmental factors influencing occurrence and distribution of macroalgae – a fjord gradient revisited 

   Sjøtun, Kjersti; Husa, Vivian; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun (Journal article; Peer reviewed, 2015-07-21)
   During the last decades, trends of increasing sea water temperatures and precipitation have been observed in the North Atlantic. Increasing sea water temperatures are expected to have strong effects on coastal benthic ...
  • Climatic and environmental factors influencing occurrence and distribution of macroalgae – a fjord gradient revisited 

   Sjøtun, Kjersti; Husa, Vivian; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  • Dispersion of salmon lice in the Hardangerfjord 

   Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid A.; Sandvik, Anne Dagrun; Albretsen, Jon; Sundfjord, Vibeke; Aure, Jan; Boxaspen, Karin (Journal article; Peer reviewed, 2013-10-15)
   The abundance of salmon lice in the Hardangerfjord is potentially large enough to be a threat to the wild fish stocks of the fjord. The salmon louse spends a period of 2–4 weeks in its planktonic stages drifting in the ...
  • Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder 

   Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne (Fisken og Havet;2-2018, Research report, 2018)
   I 2007 ble 29 nasjonale laksefjorder opprettet. Disse er ment å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse, inkludert mot oppdrettsvirksomhet i nærliggende fjord og kystområder. En statistisk ...
  • Estimert luserelatert dødelighet hos postsmolt som vandrer ut fra norske lakseelver 2012-2017 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Harvey, Alison C.; Sandvik, Anne Dagrun; Wennevik, Vidar; Ådlandsvik, Bjørn; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;28-2018, Research report, 2018)
   På bestilling fra Mattilsynet har Havforskningsinstituttet estimert dødeligheten til utvandrende postsmolt av laks fra de over 400 lakseelvene i Norge i tidsrommet 2012-2017. Som bakgrunn for den estimerte dødeligheten ...
  • Evaluation of a national operational salmon lice monitoring system - from physics to fish 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Sandvik, Anne Dagrun; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Skardhamar, Jofrid; Ådlandsvik, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Norwegian government has decided that the aquaculture industry shall grow, provided that the growth is environmentally sustainable. Sustainability is scored based on the mortality of wild salmonids caused by the parasitic ...
  • Fant lite lakselus under villaksens utvandring i 2009 : Reduced levels of salmon lice found during wild salmon migration in 2009 

   Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Boxaspen, Karin (Havforskningsnytt, Working paper, 2009)
   When the Atlantic salmon migrate to the sea during spring and early summer, the levels of salmon lice are recorded in selected fjord systems. In 2009, in both the Hardangerfjord and the Hjeltefjord, the levels of salmon ...
  • Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter 

   Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Albretsen, Jon; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Skardhamar, Jofrid; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;Nr. 12 - 2017, Research report, 2017)
  • KunnskapsInnhenting Barentshavet–Lofoten–Vesterålen (KILO) 

   Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landra, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard D.M. (Fisken og Havet;3-2013, Research report, 2013-03)
   I revidert nasjonalbudsjett 2011 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer og ressurser i området Lofoten-Vesterålen. Prosjektet ble gjennomført i perioden fra november 2011 ...
  • Kystmodellen NorKyst-800 – en strømmodell for hele norskekysten 

   Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Albretsen, Jon (Havforskningsnytt;Nr. 8 - 2011, Working paper, 2011)
   Kystmodellen NorKyst-800 er en beregningsmodell som simulerer bl.a. strøm, saltholdighet og temperatur med 800 meters romlig oppløsning og med høy oppløsning i tid for hele norskekysten. NorKyst-800 er utviklet på ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. Enn fullskalatest av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Serra-Llinares, Rosa Maria; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra Havforskningen;2-2016, Research report, 2016-01)
   Overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2015 endret for å videreutvikle systemet med modellert varsling og tilstandsbekreftelse. Flere av lokalitetene som ble undersøkt i 2015 ble derfor valgt ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar B. (Rapport fra Havforskningen;1-2017, Working paper, 2017)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2016 gjennomført med større vekt på prediksjoner fra den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. Mange av de undersøkte stasjonene langs kysten ble ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra havforskningen;Nr. 4 - 2018, Research report, 2018)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 22, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra, Rosa Maria Linares; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 35, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 26 - 2017, Research report, 2017)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet juni 2018 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;24-2018, Research report, 2018)
   Statusrapport fra overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse/garnfangst etter sjøørret i periode fra 30 april til 3 juni. ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Mohn, Agnes Marie; Kjær, Runar; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 27, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder for akvakultur. ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2018 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;34-2018, Research report, 2018)
   Statusrapport fra overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse-/garnfangst etter sjøørret i perioden 30. april til 9. august. ...
  • Modelled distribution of salmon lice in a Norwegian fjord 

   Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Sandvik, Anne Dagrun (ICES CM documents, Working paper, 2004)
   Salmon lice is a huge problem for both wild and farmed salmonid fish in fjords. An assessment of salmon lice in a fjord system will bring forward the knowledge of wild salmonid fish stocks and help manage salmonid fish ...