• Andre samlerapport: velferd for triploid laks i Nord-Norge - Sluttrapport, utsett 2018 

   Stien, Lars Helge; Sambraus, Florian; Sæther, Per Anton; Lind, Mattias Bendiksen; Kristiansen, Tore S; Nilsson, Jonatan; Fjelldal, Per Gunnar (Rapport fra havforskningen;2021 - 13, Research report, 2021)
   Denne rapporten tar for seg velferden til 8 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge vår, sommer og høst 2018. Vårutsettene fikk varierende velferd og dødelighet. Dette skyltes i stor grad at disse fiskegruppene hadde ...
  • Første samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge 

   Stien, Lars Helge; Sæther, Per Anton; Kristiansen, Tore S; Fjelldal, Per Gunnar; Sambraus, Florian (Rapport fra havforskningen;2019 - 47, Research report, 2019)
   Denne rapporten tar for seg velferden til 24 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge 2014-2017. Noen av de tidlige smoltproduksjonene var kjennetegnet av lav eggkvalitet, sykdom eler andre problemer i settefiskfasen, ...
  • Tredje samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge - Sluttrapport, utsett 2019 

   Stien, Lars Helge; Sambraus, Florian; Kristiansen, Tore S; Fjelldal, Per Gunnar; Sæther, Per Anton; Martinsen, Lisbeth (Rapport fra havforskningen;2021 - 44, Research report, 2021)
   Denne rapporten tar for seg velferden til 14 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge vår, sommer og høst 2019. To av gruppene satt ut om våren hadde perfekt utgangspunkt med god smoltkvalitet og feilfri transport. ...