• Andre samlerapport: velferd for triploid laks i Nord-Norge - Sluttrapport, utsett 2018 

   Stien, Lars Helge; Sambraus, Florian; Sæther, Per Anton; Lind, Mattias Bendiksen; Kristiansen, Tore S; Nilsson, Jonatan; Fjelldal, Per Gunnar (Rapport fra havforskningen;2021 - 13, Research report, 2021)
   Denne rapporten tar for seg velferden til 8 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge vår, sommer og høst 2018. Vårutsettene fikk varierende velferd og dødelighet. Dette skyltes i stor grad at disse fiskegruppene hadde ...
  • Første samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge 

   Stien, Lars Helge; Sæther, Per Anton; Kristiansen, Tore S; Fjelldal, Per Gunnar; Sambraus, Florian (Rapport fra havforskningen;2019 - 47, Research report, 2019)
   Denne rapporten tar for seg velferden til 24 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge 2014-2017. Noen av de tidlige smoltproduksjonene var kjennetegnet av lav eggkvalitet, sykdom eler andre problemer i settefiskfasen, ...
  • Laksvel - Standardisert operasjonell velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg 

   Nilsson, Jonatan; Gismervik, Kristine; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Frotjold, Hilde; Nilsen, Kathrine; Wilkinson, Eirik; Klakegg, Barbo; Hauge, Hege Sørvåg; Sæther, Per Anton; Kristiansen, Tore S; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 14, Research report, 2022-05-30)
   Selv om oppdrettere og fiskehelsepersonell har undersøkt og dokumentert velferden til laksen har det ikke funnes noen standardisert måte å gjøre dette på. Denne protokollen er laget for å kunne brukes som en felles ...
  • Production, fasting and delousing of triploid and diploid salmon in Northern Norway - Report for the 2020-generation 

   Stien, Lars Helge; Thompson, Cameron; Fjelldal, Per Gunnar; Oppedal, Frode; Kristiansen, Tore S; Sæther, Per Anton; Bølgen, Per Magne; Martinsen, Lisbeth (Rapport fra havforskningen;2023 - 20, Research report, 2023)
   This report is an investigation into the 2020 generation of triploid salmon in Northern Norway and their diploid comparators. The trajectory of 16 fish groups comprising more than 10 million fish is described throughout ...
  • Tredje samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge - Sluttrapport, utsett 2019 

   Stien, Lars Helge; Sambraus, Florian; Kristiansen, Tore S; Fjelldal, Per Gunnar; Sæther, Per Anton; Martinsen, Lisbeth (Rapport fra havforskningen;2021 - 44, Research report, 2021)
   Denne rapporten tar for seg velferden til 14 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge vår, sommer og høst 2019. To av gruppene satt ut om våren hadde perfekt utgangspunkt med god smoltkvalitet og feilfri transport. ...