• Fangstprøvelotteriet 2019: Erfaringer og foreløpige resultat 

   Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Kvamme, Cecilie; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2020 - 17, Research report, 2020)
  • Final report for the REDUS project - Reduced Uncertainty in Stock Assessment 

   Olsen, Erik Joel Steinar; Aanes, Sondre; Aldrin, Magne Tommy; Breivik, Olav Nikolai; Fuglebakk, Edvin; Goto, Daisuke; Handegard, Nils Olav; Hansen, Cecilie; Holmin, Arne Johannes; Howell, Daniel; Johnsen, Espen; Jourdain, Natoya; Korsbrekke, Knut; Ono, Kotaro; Otterå, Håkon Magne; Perryman, Holly Ann; Subbey, Samuel; Søvik, Guldborg; Umar, Ibrahim; Vatnehol, Sindre; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2021 - 16, Research report, 2021)
   The REDUS project (2016-2020) has been a strategic project at the Institute of Marine Research (IMR) aimed at quantifying and reducing the uncertainty in data-rich and age-structured stock assessments (e.g., cod, herring, ...
  • Growth of wild and domesticated Atlantic cod Gadus morhua reared under semi-commercial conditions 

   Otterå, Håkon Magne; Heino, Mikko; Sørvik, Anne Grete Eide; Svåsand, Terje; Karlsen, Ørjan; Thorsen, Anders; Glover, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Genetic interactions between farmed escapees and wild fish represent a challenge to environmentally sustainable aquaculture. Breeding programs for Atlantic cod Gadus morhua have been initiated; however, the genetic response ...
  • Kunnskapsstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2022 

   Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Skiftesvik, Anne Berit; Larsen, Torkel; Otterå, Håkon Magne; Fernández-Chacón, Albert (Rapport fra havforskningen;2021 - 54, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttets råd om reguleringer av leppefisk har bygget på føre-var-prinsippet. Det er en målsetning å minimere risikoen for at fiskeriet fører til betydelige endringer i arts, størrelse- og kjønnssammensetning ...
  • Kvikksølvinnhold i fisk og annen sjømat ved vraket av U-864 vest av Fedje 

   Frantzen, Sylvia; Otterå, Håkon Magne; Heldal, Hilde Elise; Måge, Amund (Rapport fra havforskningen;8-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten viser resultater fra overvåkningen for Kystverket i 2016 av kvikksølv i sjømat ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje. Vi analyserte prøver av brosme, taskekrabbe, lange, torsk, lyr, lusuer, sei, skjellbrosme, ...
  • The pantophysin gene and its relationship with survival in early life stages of Atlantic cod: Pantophysin in Atlantic cod 

   Otterå, Håkon Magne; Johansen, Torild; Folkvord, Arild; Dahle, Geir; Bingh, Marte Kristine Solvang; Westgaard, Jon-Ivar; Glover, Kevin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Genetic markers are widely used in fisheries management around the world. While the genetic structure and markers selected are usually based on samples from the wild, very few controlled experiments have been carried out ...
  • Possible influence of salmon farming on long-term resident behaviour of wild saithe (Pollachius virens L.) 

   Otterå, Håkon Magne; Skilbrei, Ove (Journal article; Peer reviewed, 2014-06-13)
   The culture of Atlantic salmon is one of the most developed aquaculture industries in the world. The production from smolt to market size usually takes place in sea cages in open waters, and these structures tend to attract ...
  • Timecourse of oocyte development in saithe Pollachius virens 

   Skjæraasen, Jon Egil; Devine, Jennifer Ann; Godiksen, Jane Aanestad; Fonn, Merete; Otterå, Håkon Magne; Kjesbu, Olav Sigurd; Norberg, Birgitta; Langangen, Øystein; Karlsen, Ørjan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Wild caught North Sea saithe Pollachius virens were monitored for growth, sex steroid profiles and oocyte development pre-spawning and measured for egg size and group fecundity during the spawning season in the laboratory. ...