• Fangstprøvelotteriet 2019: Erfaringer og foreløpige resultat 

   Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Kvamme, Cecilie; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2020 - 17, Research report, 2020)
  • Fangstprøvelotteriet 2020 – erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2022 - 4, Research report, 2022)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Fangstprøvelotteriet 2021 - erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Skaret, Georg; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 8, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Fangstprøvelotteriet 2022 - erfaringer og resultat 

   Skaret, Georg; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 60, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene, og i 2022 mottok vi totalt sett ca 70% av de bestilte prøvene. ...
  • Final report for the REDUS project - Reduced Uncertainty in Stock Assessment 

   Olsen, Erik Joel Steinar; Aanes, Sondre; Aldrin, Magne Tommy; Breivik, Olav Nikolai; Fuglebakk, Edvin; Goto, Daisuke; Handegard, Nils Olav; Hansen, Cecilie; Holmin, Arne Johannes; Howell, Daniel; Johnsen, Espen; Jourdain, Natoya; Korsbrekke, Knut; Ono, Kotaro; Otterå, Håkon Magne; Perryman, Holly Ann; Subbey, Samuel; Søvik, Guldborg; Umar, Ibrahim; Vatnehol, Sindre; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2021 - 16, Research report, 2021)
   The REDUS project (2016-2020) has been a strategic project at the Institute of Marine Research (IMR) aimed at quantifying and reducing the uncertainty in data-rich and age-structured stock assessments (e.g., cod, herring, ...
  • Growth of wild and domesticated Atlantic cod Gadus morhua reared under semi-commercial conditions 

   Otterå, Håkon Magne; Heino, Mikko; Sørvik, Anne Grete Eide; Svåsand, Terje; Karlsen, Ørjan; Thorsen, Anders; Glover, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Genetic interactions between farmed escapees and wild fish represent a challenge to environmentally sustainable aquaculture. Breeding programs for Atlantic cod Gadus morhua have been initiated; however, the genetic response ...
  • Integrating complementary survey methods to estimate catches in Norway’s complex marine recreational hook-and-line fishery 

   Ferter, Keno; Otterå, Håkon Magne; Christman, Mary C.; Kleiven, Alf Ring; Weltersbach, Marc Simon; Gundersen, Sofie; Djønne, Christine; Bjelland, Otte; Hartill, Bruce; Lyle, Jeremy; Hyder, Kieran; Borch, Trude Kristin; Vølstad, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Marine recreational fishing is popular in Norway, but current estimates of the catches by resident and tourist anglers are lacking due to several challenges, in particular Norway’s long and intricate coastline with no ...
  • Kartlegging av menneskelig aktivitet på utvalgte gytefelt for kysttorsk nord for 62°N 

   Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Nedreaas, Kjell Harald; Ono, Kotaro; Otterå, Håkon Magne; Gundersen, Sofie (Rapport fra havforskningen;2024 - 9, Research report, 2024)
   Formålet med denne rapporten er kartlegging av fiskeriaktivitet og annen menneskelig aktivitet på og rundt høyt verdisatte gytefelt for kysttorsk for å identifisere områder som kan egne seg som verneområder. Rapporten ...
  • Kunnskapsstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2022 

   Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Skiftesvik, Anne Berit; Larsen, Torkel; Otterå, Håkon Magne; Fernández-Chacón, Albert (Rapport fra havforskningen;2021 - 54, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttets råd om reguleringer av leppefisk har bygget på føre-var-prinsippet. Det er en målsetning å minimere risikoen for at fiskeriet fører til betydelige endringer i arts, størrelse- og kjønnssammensetning ...
  • Kvikksølvinnhold i fisk og annen sjømat ved vraket av U-864 vest av Fedje 

   Frantzen, Sylvia; Otterå, Håkon Magne; Heldal, Hilde Elise; Måge, Amund (Rapport fra havforskningen;8-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten viser resultater fra overvåkningen for Kystverket i 2016 av kvikksølv i sjømat ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje. Vi analyserte prøver av brosme, taskekrabbe, lange, torsk, lyr, lusuer, sei, skjellbrosme, ...
  • Natural and anthropogenic drivers of escaped farmed salmon occurrence and introgression into wild Norwegian Atlantic salmon populations 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Glover, Kevin Alan; Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Erkinaro, J.; Florø-Larsen, Bjørn; Foldvik, Anders; Heino, Mikko Petteri; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lo, Håvard; Lund, Roar Asbjørn; Muladal, R.; Niemela, E.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Otterå, Håkon Magne; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Marine aquaculture of Atlantic salmon (Salmo salar) is a relatively new industry where breeding programs have led to rapid genetic change in the captive populations that were built up alongside conspecific wild individuals. ...
  • A novel probabilistic survey method for at sea sampling in pelagic fisheries – the Norwegian catch sampling lottery 

   Otterå, Håkon Magne; Wathne, Jens A.; Fuglebakk, Edvin; Slotte, Aril; Svendsen, Bjørn Vidar; Vølstad, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Reliable information on the age- and size-structure of the annual harvest of major commercial fish stocks is crucial input to analytical stock assessments. Such information is usually obtained from landing data (census of ...
  • The pantophysin gene and its relationship with survival in early life stages of Atlantic cod: Pantophysin in Atlantic cod 

   Otterå, Håkon Magne; Johansen, Torild; Folkvord, Arild; Dahle, Geir; Bingh, Marte Kristine Solvang; Westgaard, Jon-Ivar; Glover, Kevin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Genetic markers are widely used in fisheries management around the world. While the genetic structure and markers selected are usually based on samples from the wild, very few controlled experiments have been carried out ...
  • Possible influence of salmon farming on long-term resident behaviour of wild saithe (Pollachius virens L.) 

   Otterå, Håkon Magne; Skilbrei, Ove (Journal article; Peer reviewed, 2014-06-13)
   The culture of Atlantic salmon is one of the most developed aquaculture industries in the world. The production from smolt to market size usually takes place in sea cages in open waters, and these structures tend to attract ...
  • Prøvefiske med trollgarn og åleruser på grunt vatn om hausten - Strekninga Florø Ryfylke i perioden 2015-2023 

   Otterå, Håkon Magne; Bjelland, Otte; Hinriksson, Jan; Næss, Harald; Nedreaas, Kjell Harald (Toktrapport;2024 - 4, Research report, 2024)
   I denne rapporten samanfattar vi prøvefisket med trollgarn og åleruser etter torsk som har vorte gjennomført på faste stasjonar langs Vestlandskysten mellom Ryfylke og Florø sidan 2015. Vi legg særleg vekt på å beskriva ...
  • Timecourse of oocyte development in saithe Pollachius virens 

   Skjæraasen, Jon Egil; Devine, Jennifer Ann; Godiksen, Jane Aanestad; Fonn, Merete; Otterå, Håkon Magne; Kjesbu, Olav Sigurd; Norberg, Birgitta; Langangen, Øystein; Karlsen, Ørjan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Wild caught North Sea saithe Pollachius virens were monitored for growth, sex steroid profiles and oocyte development pre-spawning and measured for egg size and group fecundity during the spawning season in the laboratory. ...