• An In Situ Experimental Study of Effects on Submerged Vegetation After Activated Carbon Amendment of Legacy Contaminated Sediments 

   Olsen, Marianne; Moy, Frithjof E; Mjelde, Marit; Lydersen, Espen (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Activated carbon (AC) amendment has been shown to reduce bioavailability of hydrophobic contaminants in the bioactive layer of sediment. Unwanted secondary effects of AC amendment could be particularly undesirable for ...
  • Diet of the harbour seal, Phoca vitulina, in the Hvaler area in 1990 and 1991, compared to the abundance of fish in the area 

   Olsen, Marianne; Bjørge, Arne (ICES CM Documents;1992/N:19, Working paper, 1992)
   The harbour seal, Phoca vitulina, occurs in small groups along the entire coast of Norway. It is thought to interact with the commercial fisheries, both as predator and as final host for parasitic nematodes infecting ...
  • Litter on the seafloor along the African coast and in the Bay of Bengal based on trawl bycatches from 2011 to 2020 

   Buhl-Mortensen, Lene; Houssa, R.; Weerakoon, W.R.W.M.A.P.; Kainge, P.; Olsen, Marianne; Faye, S.; Wagne, M.M.; Myo Thwe, Thwe; Cudjoe Voado, Voado; Grøsvik, Bjørn Einar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We present the occurrence of seafloor litter on the coast of Africa and in the Bay of Bengal based on records from the EAF-NANSEN Programme in 2011 to 2020. Litter bycatch records from 534 bottom trawls were standardized ...
  • Marine naturverdier i Telemark – status, trusler og muligheter. Innspill til kystsoneplan for Telemark. 

   Rinde, Eli; Olsen, Marianne; Steen, Henning; Dahl, Einar; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon (NIVA-rapport, Research report, 2018)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Telemark fylkeskommune. Rapporten gir en kunnskapsstatus over forekomst og utbredelse av marine naturverdier, deres tilstand og hvilke kjente trusler disse er utsatt for med hensyn ...
  • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

   Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied ...
  • Status for Miljøet i Norskehavet: Rapport fra Overvåkningsgruppen 2019 

   McBride, Margaret; Frantzen, Sylvia; Grøsvik, Bjørn Einar; Frie, Anne Kristine; Johansson, Josefina; Skagseth, Øystein; Kutti, Tina; Jelmert, Anders; Buhl-Mortensen, Lene; Eriksen, Elena; Buhl-Mortensen, Pål; Albretsen, Jon; Huserbråten, Mats; Arneberg, Per; Broms, Cecile Thorsen; van der Meeren, Gro; Nilsen, Bente; Skjerdal, Hilde Kristine; Overvik, Modulf; Langedal, Gjermund; Leiknes, Øystein; Skotte, Gunnar; Olsen, Marianne; Langård, Lise; Mekki, Miriam; Lorentsen, Svein-Håkon; Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise N.; Green, Norman (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder vurdering av: De viktigste trekkene i status for miljøet i området som dekkes av den norske regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet. Det må bemerkes at det er mange typer ...
  • The influence of permanently submerged macrophytes on sediment mercury distribution, mobility and methylation potential in a brackish Norwegian fjord 

   Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Eek, Espen; Moy, Frithjof Emil; Lydersen, Espen (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Macrophytes are shown to affect the microbial activity in different aqueous environments, with an altering of the sediment cycling of mercury (Hg) as a potential effect. Here, we investigated how a meadow with permanently ...