• Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery? 

   Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ongoing changes along the northeastern Atlantic coastline provide an opportunity to explore the influence of climate change and multitrophic interactions on the recovery of kelp. Here, vast areas of sea urchin‐dominated ...
  • Can sea urchin grazing of kelp forests in the arctic make rocky shore systems more vulnerable to oil spills? 

   Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Beyer, Jonny; Jørgensen, Nina Mari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In Arctic Norway, the risk of major marine oil spills associated with increasing offshore drilling, land terminal, and maritime transport activities is a cause for concern. Intertidal and subtidal kelp and seaweed communities ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • HAMOD - HArd bottom MODeling :: GIS-modeling of hard bottom species distributions 

   Isæus, Martin; Bekkby, Trine; Kroglund, Tone; Moy, Frithjof E.; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Are; Rinde, Eli (ICES CM Documents;2005/R:34, Working paper, 2005)
  • Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak 

   Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skagerrak has been subject to several anthropogenic influences over the past decades, with climate change and eutrophication being considered as the most serious and large-scale disturbance factors. The present study reports ...
  • Tallknusing av sukkertaredata 

   Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats (Research report, 2014)
   Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført prosjektet «Tallknusing av sukkertare-data», på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom prosjektet har tilgjengelige data som kan ...
  • Tareundersøkelser i Nordland i 2017 

   Steen, Henning; Norderhaug, Kjell Magnus; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;9-2018, Research report, 2018)
   Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2017 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) sør i Nordland. I forkant av prøvehøstingen i 2017 ble tarevegetasjonen undersøkt ...
  • Tareundersøkelser i Nordland i 2018 

   Steen, Henning; Norderhaug, Kjell Magnus; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;44-2018, Research report, 2018)
  • Vurdering av egnethet av utslippsindikator for næringssalter og organisk materiale på produksjonsområdenivå 

   Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Bannister, Raymond; Kutti, Tina; Norderhaug, Kjell Magnus; Naustvoll, Lars Johan; Jakobsen, Henrik Rye (Rapport fra havforskningen;Nr. 23 - 2017, Research report, 2017)