• Climate-Driven Ichthyoplankton Drift Model Predicts Growth of Top Predator Young 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Erikstad, Kjell E.; Barrett, Robert T.; Sandvik, Hanno; Vikebø, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2013-11-12)
   Climate variability influences seabird population dynamics in several ways including access to prey near colonies during the critical chick-rearing period. This study addresses breeding success in a Barents Sea colony of ...
  • The development of a sustainability assessment indicator and its response to management changes as derived from salmon lice dispersal modelling 

   Sandvik, Anne Dagrun; Bui, Samantha; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Karlsen, Ørjan; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ådlandsvik, Bjørn; Johnsen, Ingrid Askeland (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Aquaculture is providing an increasingly larger proportion of the world’s protein for human consumption; however, its environmental impact is a bottleneck for sustainable expansion. In Norway, the government has enacted a ...
  • Evaluation of a national operational salmon lice monitoring system - from physics to fish 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Sandvik, Anne Dagrun; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Kristensen, Nils Melsom; Melsom, Arne; Skardhamar, Jofrid; Ådlandsvik, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Norwegian government has decided that the aquaculture industry shall grow, provided that the growth is environmentally sustainable. Sustainability is scored based on the mortality of wild salmonids caused by the parasitic ...
  • Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter 

   Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Albretsen, Jon; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Skardhamar, Jofrid; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;Nr. 12 - 2017, Research report, 2017)
  • Impact of thermoclines on the vertical distribution of salmon lice larvae 

   Crosbie, Thomas; Wright, Daniel William; Oppedal, Frode; Dalvin, Sussie; Myksvoll, Mari Skuggedal; Dempster, Timothy (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Salmon louse Lepeophtheirus salmonis, a key parasite of salmonids, is managed by multiple methods at both salmon farm- and ecosystem-scale that are informed by an understanding of the abundance and distribution of the ...
  • Impact of variable physical conditions and future increased aquaculture production on lice infestation pressure and its sustainability in Norway 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid A.; Skardhamar, Jofrid; Albretsen, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Salmon lice infestation is a challenge for wild post-smolt salmon during migration from their natal river to the sea in several regions of Norway. The traffic-light management system regulates growth in the aquaculture ...
  • Impact of variable physical conditions and future increased aquaculture production on lice infestation pressure and its sustainability in Norway 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Skardhamar, Jofrid; Albretsen, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Salmon lice infestation is a challenge for wild post-smolt salmon during migration from their natal river to the sea in several regions of Norway. The traffic-light management system regulates growth in the aquaculture ...
  • KunnskapsInnhenting Barentshavet–Lofoten–Vesterålen (KILO) 

   Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landra, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard D.M. (Fisken og Havet;3-2013, Research report, 2013-03)
   I revidert nasjonalbudsjett 2011 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer og ressurser i området Lofoten-Vesterålen. Prosjektet ble gjennomført i perioden fra november 2011 ...
  • Kunnskapsstatus lakselus 2020 - Effekt av lakselus på vill laksefisk (2010-2019) 

   Karlsen, Ørjan; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Bøhn, Thomas; Johnsen, Ingrid Askeland; Lehmann, Gunnar Bekke; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nilsen, Rune; Sandvik, Anne Dagrun; Serra Llinares, Rosa Maria; Skardhamar, Jofrid; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2020 - 23, Research report, 2020)
  • Mechanisms a ecting the transport of early stages of Norwegian Coastal Cod - a fjord study 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn; Vikebø, Frode (ICES CM documents;2008/L:16, Working paper, 2008)
   An increasing concern in sheries management in Norway is how the Arcto-Norwegian Cod (ANC), with its feeding habitat in the Barents Sea, is separated from or mixed with the local populations of Norwegian Coastal Cod ...
  • Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution 

   Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-13)
   Colonial breeding is an evolutionary puzzle, as the benefits of breeding in high densities are still not fully explained. Although the dynamics of existing colonies are increasingly understood, few studies have addressed ...
  • Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution 

   Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-13)
   Colonial breeding is an evolutionary puzzle, as the benefits of breeding in high densities are still not fully explained. Although the dynamics of existing colonies are increasingly understood, few studies have addressed ...
  • Modelled salmon lice dispersion and infestation patterns in a sub-arctic fjord 

   Skardhamar, Jofrid; Albretsen, Jon; Sandvik, Anne Dagrun; Lien, Vidar Surén; Myksvoll, Mari Skuggedal; Johnsen, Ingrid Askeland; Asplin, Lars; Ådlandsvik, Bjørn; Halttunen, Elina; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Salmon lice infestation is a major challenge for the aquaculture industry in Norway, threatening wild salmonid populations and causing welfare problems for farmed salmon. Lice dispersion and infestation patterns are simulated ...
  • Modellering av smittsomme lakseluslarver - bakgrunnsdata for Havforskningsinstituttets modellprodukt til Trafikklyssystemet, 2020 

   Sandvik, Anne Dagrun; Ådlandsvik, Bjørn; Myksvoll, Mari Skuggedal (Rapport fra havforskningen;, Research report, 2020)
   Siden det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over luseinfeksjoner på laksefisk langs hele kysten ved hjelp av tradisjonelle feltobservasjoner, har Havforskningsinstituttet utviklet en lakselusmodell som utfyller ...
  • Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk 

   Lien, Vidar Surén; Johnsen, Ingrid Askeland; Sandvik, Anne Dagrun; Myksvoll, Mari Skuggedal (Rapport fra havforskningen;2021 - 48, Research report, 2021)
   For å estimere påvirkningen lakselus fra oppdrett har på vill laksefisk langs hele norskekysten er det utviklet en rekke modellprodukt. Modellproduktene presentert i denne rapporten er ment å bli vurdert sammen med ...
  • Modelling salmon lice copepodids along the Norwegian coast – comparing old and new particle tracking models 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Ådlandsvik, Bjørn; Albretsen, Jon; Skardhamar, Jofrid (Rapport fra havforskningen;39-2018, Research report, 2018)
  • Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC 

   Sandvik, Anne Dagrun; Myksvoll, Mari Skuggedal (Rapport fra havforskningen;2020 - 55, Research report, 2020)
   Vi har utviklet en metode som oversetter luselarver i vannmassene til lus per fisk i smoltbur. Resultatene presenteres som horisontale kart i tre kategorier og tidsserier. Resultatene fra ROC-metoden kan lettest tolkes som ...
  • Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC, estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet 

   Sandvik, Anne Dagrun; Skardhamar, Jofrid; Myksvoll, Mari Skuggedal; Skogen, Morten D.; Asplin, Lars (Rapport fra havforskningen;2019 - 52, Research report, 2019)
   For å beregne hvor i fjordene og langs kysten der er så mye lakselus i vannmassene at det vil gjøre skalde på ville laksefisker som svømmer gjennom eller oppholder seg i området har vi utviklet en metode som regner om fra ...
  • Prediction of salmon lice infestation pressure in a Norwegian fjord 

   Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Myksvoll, Mari Skuggedal; Sævik, Pål Næverlid; Skogen, Morten D. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A further growth in the Norwegian aquaculture industry might potentially be hampered by the conclusion that it is not environmentally sustainable. As direct measurements of the lice induced mortality on wild salmonids are ...
  • Retention of Coastal Cod Eggs in a Fjord Caused by Interactions between Egg Buoyancy and Circulation Pattern 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn; Vikebø, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2011-08-01)
   Norwegian coastal cod form a stationary population of Atlantic cod Gadus morhua consisting of several genetically separated subpopulations. A small-scale differentiation in marine populations with pelagic eggs and larvae ...