• Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen 

   Bodvin, Torjan; Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Steen, Henning; Moy, Frithjof E. (Årsrapport;2012, Research report, 2012-12-14)
   The report gives an overview of activities, methods and preliminary results for the two municipalities involved, Tvedestrand and Lindesnes. The Ministry for Fisheries and Coastal affairs proclaimed 20.06.2012 the establishment ...
  • HAMOD - HArd bottom MODeling :: GIS-modeling of hard bottom species distributions 

   Isæus, Martin; Bekkby, Trine; Kroglund, Tone; Moy, Frithjof E.; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Are; Rinde, Eli (ICES CM Documents;2005/R:34, Working paper, 2005)
  • Kartlegging av gytefelt 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Nedreaas, Kjell Harald; Sannæs, Hanne; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof E. (Fisken og Havet;1-2013, Research report, 2013-01)
   Gytefelt er et nøkkelområde for reproduksjon hos fisk, og gytefelt for kysttorsk kartlegges gjennom ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper”. Målsettingen med kartleggingen er å stedfeste og verdisette ...
  • Kelp help - revitalizing the sugar kelp community 

   Moy, Frithjof E.; Christie, Hartvig; Steen, Henning; Bodvin, Torjan (Conference object, 2008-09-08)
  • Lea go vejolaš stáráid fas šaddadit? 

   Sunnset, Beate Hoddevik; Strand, Hans Kristian; Moy, Frithjof E.; Steen, Henning; Christie, Hartvig (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2010, Working paper, 2010)
   Poršáŋggus Finnmárkkus leat lihkostuvvan eret kálket gáranasruittuid, go geahččaladdanbáikkiin leat stárát fas šaddagoahtán. Guoličivggat orrot bures loaktimin ođđa stáráid gaskkas, ja dalle lea doaivva ahte stárráivuođa ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Seasonal Patterns of Sporophyte Growth, Fertility, Fouling, and Mortality of Saccharina latissima in Skagerrak, Norway: Implications for Forest Recovery 

   Andersen, Guri Sogn; Steen, Henning; Christie, Hartvig; Fredriksen, Stein; Moy, Frithjof E. (Journal article; Peer reviewed, 2011-07-10)
   On the Skagerrak coast the kelp Saccharina latissima has suffered severe stand reductions over the last decade, resulting in loss of important habitats. In the present study, healthy kelp plants were transplanted into four ...
  • Spatial predictive modelling as a tool in the Norwegian program for mapping of marine habitats 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Olsen, Heidi; Bøe, Reidulv; Steen, Henning; Jørgensen, Nina M.; Moy, Frithjof E. (ICES CM documents;2011/G:07, Working paper, 2011)
   There is a high pressure on coastal ecosystems from climate change and a diverse range of human activities. To develop adequate marine spatial plans and achieve knowledge based management decisions, managers and policy ...
  • Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2011 

   Steen, Henning; Moy, Frithjof E.; Bodvin, Torjan (Rapport fra Havforskningen;Nr. 20-2011, Working paper, 2011-12)
  • Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2012 

   Steen, Henning; Moy, Frithjof E.; Bodvin, Torjan (Fisken og havet;4-2012, Research report, 2012-12-15)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in Nord-Trøndelag in June and August 2012. Survey stations included both kelp harvested areas (harvested ...
  • Utredning om benthos-samfunnene på kyststrekningen Fulehuk - Stad 

   Moy, Frithjof E.; Fredriksen, Stein; Gjøsæter, Jakob; Hjolman, Staffan; Jacobsen, Tone; Johannessen, Tore; Lein, Tor Eiliv; Oug, Eivind; Tvedten, Øyvind F. (NIVA-rapport;OR-3551, Research report, 1996-10-14)
   Målsetningen har vært å sammefatte relevant kunnskap til en beskrivelse av de økologiske samfunn på hard- og bløtbunn langs kyststrekningen Fulehuk (Oslofjorden) - Stad (Vestlandet), med hovedvekt på forhold som kan gi ...
  • Visuell registrering av fisk etter prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag i 2011 

   Steen, Henning; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof E. (Fisken og havet;1-2012, Research report, 2012-02)
   Havforskningsinstituttet gjennomførte i august-september 2011 visuelle registreringer av fisk etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Nord-Trøndelag ved hjelp av spesialdesignede stasjonære undervannskamera. ...
  • Winter mortality of Ostrea edulis and Crassostrea gigas – Some observations from the southern coast of Norway 

   Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof E.; Norling, Pia; Jelmert, Anders (Conference object, 2010-08-23)