• Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Mohn, Agnes Marie; Karlsen, Ørjan; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius (Rapport fra havforskningen;2020 - 46, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2020 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2021 - Med foreløpige data fra fokusområder 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Harvey, Alison C.; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2021 - 56, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2021 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Mohn, Agnes Marie; Kjær, Runar; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 27, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder for akvakultur. ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2021 - 29, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...
  • Making the best of lousy circumstances: The impact of salmon louse Lepeophtheirus salmonis on depth preference of sea trout Salmo trutta 

   Mohn, Agnes Marie; Vollset, Knut; Karlsbakk, Egil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Sea trout are known for seeking out sources of freshwater to rid themselves of salmon lice. However, the effect of natural haloclines in fjords on parasite dynamics is not well understood. We tagged 48 naturally infested ...
  • Vandring hos postsmolt av laks i Boknafjorden 2020 - Status for første året 

   Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Mohn, Agnes Marie; Serra Llinares, Rosa Maria (Rapport fra havforskningen;2020 - 49, Research report, 2020)
   For å kartlegge utvandringsperiode og vandring til smolt gjennom Boknafjorden ble laksesmolt fra Dirdalselven (N=48) i Høgsfjorden og Vikadalselven (N=23) i Vindafjord fanget og merket med akustiske merker. Fisken i ...