• Bred kartlegging av faktorer som påvirker teksturegenskaper i oppdrettslaks ved multivariat tilnærming 

   Mørkøre, Turid; Espe, Marit; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Koppang, Erling Olaf; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie;, Research report, 2009)
   Formålet med studien var å øke kunnskapen om forhold som påvirker teksturen i laksemuskel og å definere faktorer som kan bidra til bedre fasthet i filet. Fisken i forsøket var oppdrettslaks fra en omfattende fôringsstudie ...
  • Future feed resources in sustainable salmonid production: A review 

   Albrektsen, Sissel; Kortet, Raine; Skov, Peter Vilhelm; Ytteborg, Elisabeth; Gitlesen, Susanne; Kleinegris, Dorinde Mechtilde Meike; Mydland, Liv Torunn; Hansen, Jon Øvrum; Lock, Erik Jan Robert; Mørkøre, Turid; James, Philip; Wang, Xinxin; Dragøy, Ragnhild; Vang, Birthe; Hatlen, Bjarne; Daneshvar, Ehsan; Bhatnager, Amit; Jensen, Linda B.; Øverland, Margareth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aquaculture is one of the most resource-efficient and sustainable ways to produce animal protein. The Food and Agriculture Organization predicts that cultivated aquatic species will provide around 53% of the world's seafood ...
  • Increasing dietary levels of the omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids, EPA and DHA, improves the growth, welfare, robustness, and fillet quality of Atlantic salmon in sea cages 

   Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Bou, Marta; Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; Evensen, Øystein; Sissener, Nini; Rosenlund, Grethe; Sveen, Lene; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente Synnøve (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The present study evaluated the effects of increasing the dietary levels of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in Atlantic salmon (Salmo salar) reared in sea cages, in terms of growth performance, ...
  • Nye omega-3-kilder i fôr til laks 

   Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Dette prosjektet har hatt som hovedmål å skaffe kunnskap om utnyttelse av to nye DHA-kilder i fôr til laks, henholdsvis olje fra genmodifisert raps og mikroalgen Schizochytrium sp. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på ...
  • Optimalt fôr som gir fast filet 

   Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Formålet med studien var å undersøke om fôr tilsatt aminosyrene arginin eller glutamat kan forbedre teksturen av oppdrettslaks. I tillegg ønsket vi å undersøke om bløt filet kan knyttes til nedsatt leverfunksjon eller andre ...
  • Rib abnormalities and their association with focal dark spots in Atlantic salmon fillets 

   Jiménez-Guerrero, Raúl; Bæverfjord, Grete; Evensen, Øystein; Hamre, Kristin; Larsson, Thomas; Dessen, Jens-Erik; Gannestad, Kjellrun Hoås; Mørkøre, Turid (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Focal dark spots (DS) represent the most common quality problem in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.). DS are predominantly located in the cranio-ventral region of the fillet, that is characterized by the presence of ...
  • Soft Texture of Atlantic Salmon Fillets Is Associated with Glycogen Accumulation 

   Torgersen, Jacob S.; Koppang, Erling Olaf; Stien, Lars Helge; Kohler, Achim; Pedersen, Mona E.; Mørkøre, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2014-01-09)
   Atlantic salmon (Salmo salar L.) with soft fillets are not suited for manufacturing high quality products. Therefore fillets with insufficient firmness are downgraded, leading to severe economic losses to the farming and ...