• At-sea distribution and prey selection of Antarctic petrels and commercial fisheries 

   Descamps, Sebastien; Tarroux, Arnaud; Cherel, Yves; Delord, Karine; Godø, Olav Rune; Kato, Akiko; Krafft, Bjørn Arne; Lorentsen, Svein-Håkon; Ropert-Coudert, Yan; Skaret, Georg; Varpe, Øystein (CCAMLR;WG-EMM-16/P15, Conference object, 2016)
  • At-Sea Distribution and Prey Selection of Antarctic Petrels and Commercial Krill Fisheries 

   Descamps, Sebastien; Tarroux, Arnaud; Cherel, Yves; Delord, Karine; Godø, Olav Rune; Kato, Akiko; Krafft, Bjørn Arne; Lorentsen, Svein-Håkon; Ropert-Coudert, Yan; Skaret, Georg; Varpe, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2016-08-17)
   Commercial fisheries may impact marine ecosystems and affect populations of predators like seabirds. In the Southern Ocean, there is an extensive fishery for Antarctic krill Euphausia superba that is projected to increase ...
  • Fish consumption by great cormorants in Norwegian coastal waters—a human-wildlife conflict for wrasses, but not gadids 

   Dehnhard, Nina; Langset, Magdalene; Aglen, Asgeir; Lorentsen, Svein-Håkon; Anker-Nilssen, Tycho (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Piscivorous wildlife is often perceived as competitors by humans. Great cormorants of the continental subspecies (Phalacrocorax carbo sinensis) in the Baltic and North Sea increase, while local cod (Gadus morhua) stocks ...
  • Hav (bunn og pelagisk) 

   van der Meeren, Gro; Lorentsen, Svein-Håkon; Skjoldal, Hein Rune (DN-utredning;3-2010, Chapter, 2010-09-23)
   I en ny undersøkelse av global marin biodiversitet er det vist at det i østre Atlanterhavet er registrert 12 270 ulike arter; 28 % planteplankton og storalger, 18 % krepsdyr, 13 % børstemark, 11 % bløtdyr, mens fisk utgjør ...
  • Kystvann (bunn og pelagisk) 

   Oug, Eivind; Christie, Hartvig; Eikrem, Wenche; van der Meeren, Gro; Nilssen, Kjell Tormod; Lorentsen, Svein-Håkon (DN-utredning;3-2010, Chapter, 2010-09-23)
   Norge har en kystlinje på ca. 2500 km målt langs den såkalte grunnlinjen fra svenskegrensen til Grense Jakobselv. Grunnlinjen trekkes mellom ytterpunktene på landformasjoner som stikker opp over vannflaten. Målt langs land ...
  • Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution 

   Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-13)
   Colonial breeding is an evolutionary puzzle, as the benefits of breeding in high densities are still not fully explained. Although the dynamics of existing colonies are increasingly understood, few studies have addressed ...
  • Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution 

   Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-13)
   Colonial breeding is an evolutionary puzzle, as the benefits of breeding in high densities are still not fully explained. Although the dynamics of existing colonies are increasingly understood, few studies have addressed ...
  • Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023 

   Albretsen, Jon; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Børsheim, Knut Yngve; Chierici, Melissa; Christensen, Kai Håkon; Dalpadado, Padmini; Diesing, Markus; Espenes, Lars Christian; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gerland, Sebastian; Grøsvik, Bjørn Einar; Gundersen, Hege; Gundersen, Kjell; Hancke, Kasper; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Husa, Vivian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jelmert, Anders; Hensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Jensen, Martin; Johansson, Josefina; Johnsen, Hanne; Jørgensen, Lis Lindal; Kovacs, Kit M.; Leiknes, Øystein; Leonard, Deanna Marie; Lorentsen, Svein-Håkon; Mousing, Erik Askov; Norderhaug, Kjell Magnus; Rosendal, Elisabet; Sanchez-Borque, Jorge; Schøyen, Merete; Skagseth, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Skern-Mauritzen, Mette; Skogen, Morten D.; Stene, Kristine O.; Søvik, Guldborg; Thorsnes, Terje; von Quillfeldt, Cecilie (Rapport fra havforskningen;2023 - 24, Research report, 2023)
   I denne rapporten gir Overvåkingsgruppen, for første gang, en felles vurdering av miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Det er også første rapport som bruker ...
  • Status for Miljøet i Norskehavet: Rapport fra Overvåkningsgruppen 2019 

   McBride, Margaret; Frantzen, Sylvia; Grøsvik, Bjørn Einar; Frie, Anne Kristine; Johansson, Josefina; Skagseth, Øystein; Kutti, Tina; Jelmert, Anders; Buhl-Mortensen, Lene; Eriksen, Elena; Buhl-Mortensen, Pål; Albretsen, Jon; Huserbråten, Mats; Arneberg, Per; Broms, Cecile Thorsen; van der Meeren, Gro; Nilsen, Bente; Skjerdal, Hilde Kristine; Overvik, Modulf; Langedal, Gjermund; Leiknes, Øystein; Skotte, Gunnar; Olsen, Marianne; Langård, Lise; Mekki, Miriam; Lorentsen, Svein-Håkon; Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise N.; Green, Norman (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder vurdering av: De viktigste trekkene i status for miljøet i området som dekkes av den norske regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet. Det må bemerkes at det er mange typer ...
  • Stimfisk - et viktig element i det dynamiske havmiljøet 

   van der Meeren, Gro; Aglen, Asgeir; Eriksen, Elena; Johannesen, Edda; Knutsen, Tor; Stenevik, Erling Kåre; Tjelmeland, Sigurd; Øien, Nils; Lorentsen, Svein-Håkon (Conference object, 2010-09-23)
  • Stimfisk - et viktig element i det dynamiske havmiljøet 

   van der Meeren, Gro; Aglen, Asgeir; Eriksen, Elena; Johannesen, Edda; Knutsen, Tor; Stenevik, Erling Kåre; Tjelmeland, Sigurd; Øien, Nils; Lorentsen, Svein-Håkon (Conference object, 2010-09-23)