• Kunnskapsstatus lakselus 2020 - Effekt av lakselus på vill laksefisk (2010-2019) 

   Karlsen, Ørjan; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Bøhn, Thomas; Johnsen, Ingrid Askeland; Lehmann, Gunnar Bekke; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nilsen, Rune; Sandvik, Anne Dagrun; Serra Llinares, Rosa Maria; Skardhamar, Jofrid; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2020 - 23, Research report, 2020)
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. Enn fullskalatest av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Serra-Llinares, Rosa Maria; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra Havforskningen;2-2016, Research report, 2016-01)
   Overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2015 endret for å videreutvikle systemet med modellert varsling og tilstandsbekreftelse. Flere av lokalitetene som ble undersøkt i 2015 ble derfor valgt ...
  • Lakselusinfestasjon på vi l laksefisk våren 2022 : Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2022 - 19, Research report, 2022)
  • Lakselusinfestasjon på vill - laksefisk i mai 2017: Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 21 - 2017, Research report, 2017)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra havforskningen;Nr. 4 - 2018, Research report, 2018)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 22, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra, Rosa Maria Linares; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 35, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Mohn, Agnes Marie; Karlsen, Ørjan; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius (Rapport fra havforskningen;2020 - 46, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2020 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2021 - Med foreløpige data fra fokusområder 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Harvey, Alison C.; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2021 - 56, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2021 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2022 — Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Harvey, Alison C.; Tonstad, Astrid Marie; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2022 - 44, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2022 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). Innsatsen på overvåking av utvandrende postsmolt laks er holdt ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 26 - 2017, Research report, 2017)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet juni 2018 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;24-2018, Research report, 2018)
   Statusrapport fra overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse/garnfangst etter sjøørret i periode fra 30 april til 3 juni. ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Mohn, Agnes Marie; Kjær, Runar; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 27, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder for akvakultur. ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Lehmann, Gunnar Bekke; Uglem, Ingebrigt (Rapport fra havforskningen;2020 - 22, Research report, 2020)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2021 - 29, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2023 — Fremdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Uglem, Ingebrigt; Tonstad, Astrid Marie; Ambjørndalen, Vegard M.; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar (Rapport fra havforskningen;2023 - 28, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2018 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;34-2018, Research report, 2018)
   Statusrapport fra overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse-/garnfangst etter sjøørret i perioden 30. april til 9. august. ...
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)