• DNA damage and health effects in juvenile haddock exposed to sediment or produced water associated PAHs 

      Meier, Sonnich; Karlsen, Ørjan; Le Goff, Jeremie; Sørensen, Lisbet; Edvardsen, Rolf B.; Jentoft, Sissel; Skogland, Karianne; Fjelldal, Per Gunnar; Pampanin, Daniela; Dunaevskaya, Evgenia; Romano, Marta; Myers, Mark; Grøsvik, Bjørn Einar (Rapport fra Havforskningen;3-2017, Working paper, 2017)
      Tilstandsundersøkelsene i Nordsjøen har det siste tiår vist gentoksiske effekter (DNA-addukter) i fisk samlet inn i områder med offshore olje- og gassvirksomhet. Kilden og identiteten til de gentoksiske forbindelsene har ...