• Økosystemtokt i Norskehavet - Barentshavet mai 2005 

      Alvarez, Jaime; Bakkeplass, Kjell; Eriksen, Elena; Haugsdal, Annlaug; Kvinge, Bjarte; Rey, Laura; Skjold, Bente; Torgersen, Øyvind ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 11 - 2005, Working paper, 2005-06-15)