• Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019: Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts for viral infections 

   Madhun, Abdullah Sami; Wennevik, Vidar; Utne, Kjell Rong; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsbakk, Egil (Rapport fra havforskningen;2020 - 16, Research report, 2020)
  • Fremdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i mai og juni 2016 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;28-2016, Working paper, 2016-06-30)
   Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ansvaret for å koordinere overvåkning, forskning og rådgivning vedrørende lakselusinfestasjon på vill laksefisk ...
  • Genetic analysis of goldsinny wrasse reveals evolutionary insights into population connectivity and potentialevidence of inadverent translocationvia aquaculture. 

   Jansson, Eeva; Sanchez, Maria Quintela; Dahle, Geir; Albretsen, Jon; Knutsen, Halvor; André, Carl; Strand, Åsa; Mortensen, Stein; Taggart, John B.; Karlsbakk, Egil; Kvamme, Bjørn Olav; Glover, Kevin (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Havbruk til havs – Fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning 

   Albretsen, Jon; Beck, Alexander Christian; Biuw, Martin; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Kutti, Tina; Kvamme, Bjørn Olav; Skagseth, Øystein; Utne, Kjell Rong; Vikebø, Frode Bendiksen; Wennevik, Vidar (Rapport fra havforskningen;2019 - 41, Research report, 2019)
   Nærings- og fiskeridepartementet ber om kunnskapsinnspill for å vurdere egnede lokaliteter for havbruk til havs. Fiskeridirektoratet har i den sammenheng bedt Havforskningsinstituttet om å bidra på fire områder; i) Krav ...
  • Lakselusinfestasjon på vill - laksefisk i mai 2017: Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 21 - 2017, Research report, 2017)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 26 - 2017, Research report, 2017)
  • MMP-13 (Matrix MetalloProteinase 13) expression might be an indicator for increased ECM remodeling and early signs of vertebral compression in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) 

   Wargelius, Anna; Fjelldal, Per Gunnar; Grini, Ane; Gil-Martens, L.; Kvamme, Bjørn Olav; Hansen, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2010-04)
   Vertebral body compression is a common problem in commercial farming of Atlantic salmon. Although risk factors, such as vaccination and alnutrition, have been identified, the etiology is largely unknown. Histological studies ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Glover, Kevin; Grøsvik, Bjørn Einar; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S; Kvamme, Bjørn Olav; Mortensen, Stein; Samuelsen, Ole Bent; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Research report, 2018)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

   Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
   Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 

   Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Kvamme, Bjørn Olav; Kristiansen, Tore; Boxaspen, Karin (Fisken og Havet, særnummer;2-2014, Research report, 2014-01-23)
   Havforskningsinstituttet har publisert risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett i 2011, 2012 og 2013 basert på bestillinger fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og etter dialog med Fiskeridirektoratet, ...
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014 

   Svåsand, Terje; Boxaspen, Karin Kroon; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Stien, Lars Helge; Taranger, Geir Lasse (Fisken og Havet, særnummer;2-2015, Research report, 2015-04)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;2-2016, Research report, 2016-04)
  • Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming 

   Taranger, Geir Lasse; Karlsen, Ørjan; Bannister, Raymond; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Karlsbakk, Egil; Kvamme, Bjørn Olav; Boxaspen, Karin Kroon; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Madhun, Abdullah Sami; Morton, Hugh Craig; Svåsand, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2014-09-02)
   Norwegian aquaculture has grown from its pioneering days in the 1970s to be a major industry. It is primarily based on culturing Atlantic salmon and rainbow trout and has the potential to influence the surrounding environment ...