• Applying genetic technologies to combat infectious diseases in aquaculture 

   Robinson, Nicholas Andrew; Robledo, Diego; Sveen, Lene; Daniels, Rose Ruiz; Krasnov, Aleksei; Coates, Andrew; Jin, Ye Hwa; Barrett, Luke T.; Lillehammer, Marie; Kettunen, Anne Helena; Phillips, Ben L.; Dempster, Tim; Doeschl-Wilson, Andrea; Samsing, Francisca; Difford, Gareth Frank; Salisbury, Sarah; Gjerde, Bjarne; Haugen, John-Erik; Burgerhout, Erik; Dagnachew, Binyam Sime; Kurian, Dominic; Fast, Mark D.; Rye, Morten; Salazar, Marcela; Bron, James E.; Monaghan, Sean J.; Jacq, Celeste; Birkett, Mike; Browman, Howard I.; Skiftesvik, Anne Berit; Fields, David M.; Selander, Erik; Bui, Samantha; Sonesson, Anna Kristina; Skugor, Stanko; Østbye, Tone-Kari K; Houston, Ross D. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Disease and parasitism cause major welfare, environmental and economic concerns for global aquaculture. In this review, we examine the status and potential of technologies that exploit genetic variation in host resistance ...
  • Cardiac responses to elevated seawater temperature in Atlantic salmon 

   Jørgensen, Sven Martin; Castro, Vicente; Krasnov, Aleksei; Torgersen, Jacob; Timmerhaus, Gerrit; Hevrøy, Ernst Morten; Hansen, Tom Johnny; Susort, Sissel Tjøstheim; Breck, Olav; Takle, Harald Rune (Peer reviewed; Journal article, 2014)
  • Cardiac responses to elevated seawater temperature in Atlantic salmon 

   Jørgensen, Sven Martin; Castro, Vicente; Krasnov, Aleksei; Torgersen, Jacob; Timmerhaus, Gerrit; Hevrøy, Ernst Morten; Hansen, Tom; Susort, Sissel; Breck, Olav; Takle, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2014-02-21)
   Background Atlantic salmon aquaculture operations in the Northern hemisphere experience large seasonal fluctuations in seawater temperature. With summer temperatures often peaking around 18-20°C there is growing concern ...
  • Climate change with increasing seawater temperature will challenge the health of farmed Atlantic Cod (Gadus morhua L.) 

   Ytteborg, Elisabeth; Falconer, Lynne; Krasnov, Aleksei; Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Johansson, Gunhild Seljehaug; Afanasyev, Sergey; Høst, Vibeke; Hjøllo, Solfrid Sætre; Hansen, Øyvind J; Lazado, Carlo C. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Aquaculture is one of the fastest growing food production sectors in the world and further expansion is expected throughout the 21st century. However, climate change is threatening the development of the sector and action ...
  • Nye omega-3-kilder i fôr til laks 

   Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Dette prosjektet har hatt som hovedmål å skaffe kunnskap om utnyttelse av to nye DHA-kilder i fôr til laks, henholdsvis olje fra genmodifisert raps og mikroalgen Schizochytrium sp. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på ...
  • Omega-3 canola oil effectively replaces fish oil as a new safe dietary source of docosahexaenoic acid (DHA) in feed for juvenile Atlantic salmon 

   Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Simon, Cedric; Krasnov, Aleksei; Bou, Marta; Sanden, Monica; Nichols, Peter D.; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Limited availability of fish oils (FO), rich in n-3 long-chain (≥C20) PUFA, is a major constraint for further growth of the aquaculture industry. Long-chain n-3 rich oils from crops GM with algal genes are promising new ...
  • Trenger laks fettsyren EPA for optimal immunrespons? Rapport FHF prosjekt EPA-laks 

   Liland, Nina Sylvia; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Gjøen, Tor; Bou, Marta; Holen, Elisabeth; Ruyter, Bente Synnøve; Krasnov, Aleksei; Lutfi, Esmail; Espe, Marit; Stubhaug, Ingunn; Rosenlund, Grethe (Research report, 2021)
   Innhold av de langkjedede omega-3 fettsyrene i dietter blir ofte oppgitt som sum EPA + DHA, uten å ta spesielt hensyn til ratioen mellom de to fettsyrene. Laksens behov for DHA er velstudert. EPA omgjøres i stor grad til ...
  • Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.) 

   Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth (Nofima rapportserie, Research report, 2014)
   Målet med dette prosjektet var å øke verdiskapningen av marint restråstoff ved å utvikle bioteknologiske løsninger som kan frigjøre P fra fiskebein og gjøre P mer tilgjengelig for laks, samt å utvikle nye marine P ingredienser ...