• Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Sluttrapport 

   Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Søvik, Guldborg; Albretsen, Jon; Kleiven, Portia Joy Nillos; Zimmermann, Fabian; Grefsrud, Ellen Sofie; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Vie, Ola (Rapport fra havforskningen;2021 - 14, Research report, 2021)
   Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetningen med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene ...
  • Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning: LINDESNES - Effekter på hummer i Klippeskjær bevaringsområde 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Alf Ring; Sannæs, Hanne; Kleiven, Portia Joy Nillos (Rapport fra havforskningen;2019 - 12, Research report, 2019)
   Havforskningsinstituttet har siden 2011 gjennomført prøvefiske etter hummer i Klippeskjær bevaringsområde for å undersøke effekter av hummerfredningen som ble innført i 2013. I perioden frem til 2015 har fangsten av hummer ...
  • Fishing pressure impacts the abundance gradient of European lobsters across the borders of a newly established marine protected area 

   Kleiven, Portia Joy Nillos; Espeland, Sigurd Heiberg; Olsen, Esben Moland; Abesamis, Rene A.; Moland, Even; Kleiven, Alf Ring (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Marine protected areas (MPAs) are considered viable fisheries management tools due to their potential benefits of adult spillover and recruitment subsidy to nearby fisheries. However, before–after control–impact studies ...
  • Hummerfisket 2017 og 2018: Innsats og fangst 

   Kleiven, Alf Ring; Lyle, Jeremy; Ferter, Keno; Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Portia Joy Nillos; Christensen, Lene; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2019 - 39, Research report, 2019)
   I 2017 ble det innført obligatorisk påmelding til hummerfisket for både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Dette har lagt grunnlaget for muligheten til å beregne total innsats og fangst av hummer i Norge. Etter hummersesongen ...
  • Lobster reserves as a management tool in coastal waters: Two decades of experience in Norway 

   Knutsen, Jan Atle; Kleiven, Alf Ring; Olsen, Esben Moland; Knutsen, Halvor; Espeland, Sigurd Heiberg; Sørdalen, Tonje Knutsen; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Hutchings, Jeffrey; Chacon, Albert Fernandez; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Villegas-Ríos, David; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Kleiven, Portia Joy Nillos; Langeland, Thomas Kiland; Moland, Even (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The positive effects of reduced fishing pressure in marine protected areas (MPAs) are now well documented globally. Yet, evidence of MPA benefits from long-term replicated before-after control-impact (BACI) studies and ...
  • Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Kleiven, Portia Joy Nillos; Aanonsen, Inger Aline Norberg; Saltskår, Jostein; Jørgensen, Terje; Christensen, Lene; van der Meeren, Terje; Stiansen, Stian; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen;2022 - 43, Research report, 2022)
   Program for kartlegging av gyte- og oppvekstområder for kommersielt viktige arter i kystsonen» vil gjennom prosjektperioden kartlegge fisk i ulike habitater for å avgjøre hva som utgjør viktige oppvekstområder for fisk på ...
  • Restoration of Abundance and Dynamics of Coastal Fish and Lobster Within Northern Marine Protected Areas Across Two Decades 

   Moland, Even; Fernández-Chacón, Albert; Sørdalen, Tonje Knutsen; Villegas-Rios, David; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Olsen, Esben Moland; Kleiven, Portia Joy Nillos; Kleiven, Alf Ring; Knutsen, Halvor; Espeland, Sigurd Heiberg; Freitas, Carla; Knutsen, Jan Atle (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article reviews a suite of studies conducted in a network of coastal Marine Protected Areas (MPAs) in Skagerrak, Southeast Norway. In 2006, Norway’s first lobster reserves were implemented, with the aim of protecting ...
  • Strandkrabber Carcinus maenas og strandkrabbefiskeri 

   van der Meeren, Gro Ingleid; Zimmermann, Fabian; Utne-Palm, Anne Christine; Wiech, Martin; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Kleiven, Alf Ring; Kleiven, Portia Joy Nillos; Jørgensen, Terje; Marcussen, Johanna Bjånes (Rapport fra havforskningen;2022 - 15, Research report, 2022)
   I Norge er strandkrabber, Carcinus maenas, kjent og for mange, kjær naturlig del av dyrelivet. De opptrer på grunne strender, blir ivrig fanget av barn, men er egentlig undervurdert som produkt. Dette er en art som kanskje ...