• Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Sluttrapport 

   Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Søvik, Guldborg; Albretsen, Jon; Kleiven, Portia Joy Nillos; Zimmermann, Fabian; Grefsrud, Ellen Sofie; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Vie, Ola (Rapport fra havforskningen;2021 - 14, Research report, 2021)
   Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetningen med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene ...
  • Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning: LINDESNES - Effekter på hummer i Klippeskjær bevaringsområde 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Alf Ring; Sannæs, Hanne; Kleiven, Portia Joy Nillos (Rapport fra havforskningen;2019 - 12, Research report, 2019)
   Havforskningsinstituttet har siden 2011 gjennomført prøvefiske etter hummer i Klippeskjær bevaringsområde for å undersøke effekter av hummerfredningen som ble innført i 2013. I perioden frem til 2015 har fangsten av hummer ...
  • Fishing pressure impacts the abundance gradient of European lobsters across the borders of a newly established marine protected area 

   Kleiven, Portia Joy Nillos; Espeland, Sigurd Heiberg; Olsen, Esben Moland; Abesamis, Rene A.; Moland, Even; Kleiven, Alf Ring (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Marine protected areas (MPAs) are considered viable fisheries management tools due to their potential benefits of adult spillover and recruitment subsidy to nearby fisheries. However, before–after control–impact studies ...
  • Hummerfisket 2017 og 2018: Innsats og fangst 

   Kleiven, Alf Ring; Lyle, Jeremy; Ferter, Keno; Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Portia Joy Nillos; Christensen, Lene; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2019 - 39, Research report, 2019)
   I 2017 ble det innført obligatorisk påmelding til hummerfisket for både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Dette har lagt grunnlaget for muligheten til å beregne total innsats og fangst av hummer i Norge. Etter hummersesongen ...