• Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk 

   Bjørn, Pål Arne; Glover, Kevin Alan; Grefsrud, Ellen Sofie; Espeland, Sigurd Heiberg; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Moland, Even; Sandlund, Nina; Sæther, Bjørn-Steinar; Sætra, Ingeborg Mathisen; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 22, Research report, 2021)
   Det er igjen økende interesse for torskeoppdrett, denne gang med en domestisert oppdrettstorsk som vil ha egenskaper som skiller seg fra vill torsk. Det er behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag om risiko for påvirkning ...
  • The salmon louse genome: Copepod features and parasitic adaptations 

   Skern-Mauritzen, Rasmus; Malde, Ketil; Eichner, Christiane; Dondrup, Michael; Furmanek, Tomasz; Besnier, Francois; Komisarczuk, Anna Zofia; Nuhn, Michael; Dalvin, Sussie; Edvardsen, Rolf Brudvik; Klages, Sven; Huettel, Bruno; Stueber, Kurt; Grotmol, Sindre; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Kersey, Paul; Leong, Jong S; Glover, Kevin Alan; Reinhardt, Richard; Lien, Sigbjørn; Jonassen, Inge; Koop, Ben F; Nilsen, Frank (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Copepods encompass numerous ecological roles including parasites, detrivores and phytoplankton grazers. Nonetheless, copepod genome assemblies remain scarce. Lepeophtheirus salmonis is an economically and ecologically ...
  • Tapeworm (Eubothrium sp.) infestation in sea caged Atlantic salmon decreased by lice barrier snorkels during a commercial-scale study 

   Geitung, Lena; Wright, Daniel William; Stien, Lars Helge; Oppedal, Frode; Karlsbakk, Egil Erlingsson (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Reports of infestation by marine parasitic tapeworms (Eubothrium sp.) and an associated growth reduction in Norwegian farmed salmon are on the rise. With few acceptable treatment options available, due to drug resistance ...